Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Protokół z wyboru wykonawcy.pdf do treści 2018-06-15 14:27
Usunięto plik - Protokół z wyboru wykonawcy.pdf z treści 2018-06-15 14:26
Dodano plik - Protokół z wyboru wykonawcy.pdf do treści 2018-06-15 14:01
Dodano plik - Wyjaśnienia do treści zaproszenia do złożenia oferty.pdf do treści 2018-05-30 13:49
Usunięto plik - Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf z treści 2018-05-29 14:59
Usunięto plik - Protokół z sesji otwarcia ofert.pdf z treści 2018-05-29 14:59
Dodano plik - Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf do treści 2018-05-29 09:46
Dodano plik - Protokół z sesji otwarcia ofert.pdf do treści 2018-05-29 09:46
Dodano plik - (1) Formularz ofertowy.doc do treści 2018-05-24 14:03
Dodano plik - Zaproszenie do złożenia oferty.pdf do treści 2018-05-24 14:03
Dodano plik - (5) Dokumentacja projektowa.zip do treści 2018-05-24 14:03
Dodano plik - (4) ST plac zabaw Nowa Wieś.pdf do treści 2018-05-24 14:03
Dodano plik - (3) Przedmiar-Nowa wieś.pdf do treści 2018-05-24 14:03
Dodano plik - (2) Wzór umowy.doc do treści 2018-05-24 14:03
Utworzono treść 2018-05-24 14:01 Podgląd treści
powrót