Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.Wniosek wersja PDF


Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

lub pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@chorzele.pl

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-08-03
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-08-03 16:03
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-11-02 01:10