Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
  mgr Anna Paras

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
06-330 Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1 
pokój nr 24
 

Do obowiązków Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należą:

 

 1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz propozycji do planu pracy Urzędu,
 2. Opracowanie projektów programów gospodarczych i budżetu Miasta i Gminy
 3. Przygotowywanie do podpisu Burmistrza projektów decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
 4. Rozpatrywanie skarg i wniosków radnych i obywateli, interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji;
 5. Wykonywanie zadań z zakresu obronności i obrony cywilnej;
 6. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 7. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
 8. Przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań
 9. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Miasta i Gminy;
 10. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników poszczególnych stanowisk pracy w Referacie;
 11. Prowadzenie akt stanu cywilnego na podstawie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące narodzin, małżeństwa oraz zgonu;
 12. Przyjmowanie oświadczeń wolio wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska, uznaniu dziecka;
 13. Prowadzenie skorowidzów akt stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów tych akt.
 14. bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników Referatu.
 15. wykonywanie wszystkich innych poleceń wydanych przez Burmistrza i bezpośrednich przełożonych.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2007-07-16
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2007-07-16 13:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-14 10:36