Uchwała Nr 276/XXXVIII/21
Rady Miejskiej w Chorzelach 
z dnia
30 września 2021 roku
 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012r.  w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach

Załączniki:

Uchwała Nr 276. Plik doc 17.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 09:56
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-05 10:02
Uchwała Nr 268/XXXVIII/21
Rady Miejskiej w Chorzelach
    z dnia 30 września 2021 r.
 
       w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Chorzele na lata 2021-2035
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 09:51
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-05 09:54
U C H W A Ł A  Nr 271/ XXXVIII / 21
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele

Załączniki:

UCHWAŁA Nr 271. Plik doc 17.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 09:49
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-05 09:55
U C H W A Ł A  Nr 272 / XXXVIII/ 21
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele

Załączniki:

UCHWAŁA Nr 272. Plik doc 16.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 09:50
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-05 09:55

Uchwała Nr 269/XXXVIII/21

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 30 września 2021 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 09:52
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-05 09:56
UCHWAŁA Nr 270/XXXVIII/21
RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chorzele organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku celem zaopiniowania

Załączniki:

UCHWAŁA Nr 270. Plik doc 26.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 09:52
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-05 10:01
Uchwała Nr 273/XXXVIII//21
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Załączniki:

Uchwała Nr 273. Plik doc 15.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 09:53
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-05 10:01
UCHWAŁA Nr 274/XXXVIII/21
     Rady Miejskiej w Chorzelach   
z dnia 30 września 2021 roku
 
w sprawie zmiany  uchwały nr 228/XXXII/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na terenie Miasta i Gminy Chorzele na 2021 rok.

Załączniki:

UCHWAŁA Nr 274. Plik doc 14.82 KB
Załącznik do Uchwały Nr 274. Plik doc 42.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 09:53
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-05 10:02
UCHWAŁA Nr 275/XXXVIII/21
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie określenia średniej  ceny  jednostek paliwa  w Gminie Chorzele na rok szkolny 2021/2022

Załączniki:

UCHWAŁA Nr 275. Plik doc 17.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-30
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-09-30 09:54
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-10-05 10:02

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-23
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-09-23 15:01
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-09-23 15:05