XML

Ewidencje i rejestry

  W Urzędzie Miasta i Gminy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Rejestry ogólnodostępne

Uchwał Rady Miejskiej
Rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny

Zarządzeń Burmistrza
Rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny

Interpelacji i wniosków Radnych
Rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny

Ogłoszeń o przetargach z ustawy o gospodarce nieruchomościami
Rejestr prowadzi Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele 

Mienia komunalnego
Rejestr prowadzi Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

 

Rejestry inne

Mieszkańców
Rejestr prowadzi Referat Spraw Obywatelskich

Wyborców
Rejestr prowadzi Referat Spraw Obywatelskich 

Wydanych dowodów osobistych
Rejestr prowadzi Referat Spraw Obywatelskich

Sprzedanych nieruchomości nierolniczych i lokali mieszkalnych
Rejestr prowadzi Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

Nazewnictwa ulic
Rejestr prowadzi Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

Umów dzierżaw
Rejestr prowadzi Wydział  Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

Użytkowników wieczystych
Rejestr prowadzi Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

Sprzedanych nieruchomości
Rejestr prowadzi Wydział Rozwoju Organzacyjny

Gminnych jednostek organizacyjnych
Rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny


Rejsetr Petycji
Rejestr prowadzi 
Wydział Organizacyjny
 

Ewidencje ogólnodostępne

Działalności gospodarczej
Ewidencję prowadzi Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ewidencję prowadzi Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

 

Ewidencje inne


Pracowników Urzędu
Ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Skarg i wniosków
Ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Umów o dzieło
Ewidencję prowadzi Wydział Finansowo-Księgowy

Umów - zlecenia
Ewidencję prowadzi Wydział Finansowo-Księgowy

Wydanych zaświadczeń
- o dochodach i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
- o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników
- o spłacie ciężaru realnego

Ewidencje prowadzi Wydział Finansowo-Księgowy

Zabytków architektury i budownictwa
Ewidencję prowadzi Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2007-07-05
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2007-07-05 12:02
Modyfikacja Robert Osowski. - Administrator BIP 2019-12-13 08:23