XML

Zakup i dostawa książek do bibliotek szkolnych w ramach realizacji rządowego programu - ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’’ Priorytet 3,

Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 15.06.20ł8 r. do godz. 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele

Z dopiskiem: „Oferta - zakup książek” Nie otwierać przed dniem 15.06.2018 r. do godz. 13:00
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz cenowy w wersji excel Plik xls 89.33 KB
Formularz oferty Plik doc 67.50 KB
Klauzura RODO Plik pdf 61.91 KB
Protokół z wyboru wykonawcy Plik pdf 340.21 KB
Umowa. Plik doc 19.73 KB
Zaproszenie do złożenia oferty Plik pdf 77.79 KB
Formularz cenowy Plik pdf 774.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-05-29
Publikujący - Administrator BIP 2018-05-29 10:14
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-06-15 14:29