XML

„Remont pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym na działce ew. nr 1376 w Chorze-lach”.

  1. Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2019 r.
  2. Okres gwarancji:36 miesięcy
  3. Warunki płatności: po zakończeniu i odbiorze robót, przelewem na wskazane  przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym, jako cenę za całość przedmiotu zamówienia.

Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 24.12.2018 r. do godz. 13.30 w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,                                                   
ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele, sekretariat

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-12-19
Publikujący - Administrator BIP 2018-12-19 14:45
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-12-27 08:36