Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 16.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-22
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-22 07:46
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-26 07:45
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej przez Spółki Wodne z terenu Gminy Chorzele

Załączniki:

Informacja Plik pdf 336.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-21
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-21 09:39
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-21 09:43
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postepowania administracyjnego

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 16.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-09
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-09 13:10
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-21 13:09
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

"Budowa, rozbudowa i przebudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele" realizowanej w ramach projektu: "Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele"
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 548.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-06-29
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-29 09:01
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-29 08:59
ZARZĄDZENIE Nr  88/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
dnia 15 czerwca  2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Załączniki:

Zarządzenie 88 Plik doc 51.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-06-15
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-06-15 11:30
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-06-18 11:35
Obwieszczenie 
Starosta Przasnyski zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie nieodpłątnego nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości położonych w obrębie 0027 Mącice w Gminie Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 398.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-06-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-14 08:23
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-11 15:22
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych z oczyszczalni biologiczno-chemicznej RLM62380 do wód powierzchniowych rzeki Orzyc 

Załączniki:

Informacja Plik pdf 155.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-06-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-01 13:39
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-01 13:39
Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 17.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-05-24
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-05-24 13:40
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-05-24 13:40
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym polożoną w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, gmina Chorzele, działka 72/1.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 399.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-05-18
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-05-18 12:47
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-05-18 12:49
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 580.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-05-18
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-05-18 10:46
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-05-18 10:46
Obwieszczenie
Wydanie postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w treści decyzji Nr 3/SPEC/2021
"Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 290.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-05-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-05-18 12:56
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-05-18 12:57
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skar Państwa nieruchomości.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 568.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-05-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-05-14 09:25
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-05-14 09:25
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego:

została wydana decyzja nr. RGN.683.3.1.64.2019 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie
uchylenia decyzji Starosty Przasnyskiego nr RGN.683.3.1.64.2019 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, gmina Chorzele, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72/1 o pow. 0,0215 ha,
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 597.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-04-12
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-04-12 12:04
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-04-12 12:04
ZARZĄDZENIE Nr  32 / 2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia  22 lutego  2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 55.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-22 13:39
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-22 13:39
ZARZĄDZENIE Nr  19 / 2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 03 luty  2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 58.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-03
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-03 11:14
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-03 11:06

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 16.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-30
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-30 12:16
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-30 12:12

Załączniki:

Strategia rozwoju Plik pdf 2.93 MB
Ogłoszenie Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-02 13:32
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-02 13:27
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-08-24
Publikujący - Administrator BIP 2020-08-26 12:57
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-08-27 12:53

Załączniki:

informacja Plik pdf 53.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-07-21
Publikujący - Administrator BIP 2020-07-21 12:56
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-21 12:53

Załączniki:

Informacja Plik pdf 54.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-07-08
Publikujący - Administrator BIP 2020-07-21 11:33
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-21 11:30

Załączniki:

MPZP I PROGNOZA Plik zip 75.02 MB
Ogłoszenie Plik pdf 418.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-07-03
Publikujący - Administrator BIP 2020-07-06 11:46
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-14 12:39
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania scieków komunalnych oczyszczonych z oczyszczalni ścieków  

Załączniki:

Informacja Plik pdf 227.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-05-13
Publikujący - Administrator BIP 2020-05-13 12:42
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-05-13 12:45
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-03-11
Publikujący - Administrator BIP 2020-03-11 11:46
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-03-17 11:40
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chorzele


STUDIUM link
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-03-09
Publikujący - Administrator BIP 2020-03-09 11:05
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-06-16 13:46
„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 94 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele”

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 555.83 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2020-02-17
Publikujący - Administrator BIP 2020-02-17 13:05
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-02-27 13:00
„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 52 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele”

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 554.53 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2020-02-17
Publikujący - Administrator BIP 2020-02-17 13:02
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-02-27 12:57
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
decyzja WROZ.6220.25.2018.2019.MJ Plik pdf 780.97 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki II Plik txt 35.84 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki WROZ.6220.14. Plik txt 34.74 KB
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 02 sierpnia 2021r. 00:36:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.