Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego:

została wydana decyzja nr. RGN.683.3.1.64.2019 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie
uchylenia decyzji Starosty Przasnyskiego nr RGN.683.3.1.64.2019 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, gmina Chorzele, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72/1 o pow. 0,0215 ha,
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 597.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-04-12
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-04-12 12:04
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-04-12 12:04
ZARZĄDZENIE Nr  32 / 2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia  22 lutego  2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 55.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-22 13:39
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-22 13:39
ZARZĄDZENIE Nr  19 / 2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 03 luty  2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 58.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-03
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-03 11:14
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-03 11:06

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 16.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-30
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-30 12:16
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-30 12:12

Załączniki:

Strategia rozwoju Plik pdf 2.93 MB
Ogłoszenie Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-02 13:32
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-02 13:27
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-08-24
Publikujący - Administrator BIP 2020-08-26 12:57
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-08-27 12:53

Załączniki:

informacja Plik pdf 53.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-07-21
Publikujący - Administrator BIP 2020-07-21 12:56
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-21 12:53

Załączniki:

Informacja Plik pdf 54.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-07-08
Publikujący - Administrator BIP 2020-07-21 11:33
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-21 11:30

Załączniki:

MPZP I PROGNOZA Plik zip 75.02 MB
Ogłoszenie Plik pdf 418.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-07-03
Publikujący - Administrator BIP 2020-07-06 11:46
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-14 12:39
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania scieków komunalnych oczyszczonych z oczyszczalni ścieków  

Załączniki:

Informacja Plik pdf 227.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-05-13
Publikujący - Administrator BIP 2020-05-13 12:42
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-05-13 12:45
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-03-11
Publikujący - Administrator BIP 2020-03-11 11:46
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-03-17 11:40
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chorzele


STUDIUM link
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-03-09
Publikujący - Administrator BIP 2020-03-09 11:05
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-06-16 13:46
„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 94 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele”

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 555.83 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2020-02-17
Publikujący - Administrator BIP 2020-02-17 13:05
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-02-27 13:00
„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 52 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele”

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 554.53 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2020-02-17
Publikujący - Administrator BIP 2020-02-17 13:02
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-02-27 12:57
Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowollaicziiej zlokalizowanej na części działki nr 73 w miejscowości Opalenice, gmina Chorzele - OPALENIEC B” 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 627.23 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2020-01-20
Publikujący - Administrator BIP 2020-01-23 15:10
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-01-23 15:06
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-11-07
Publikujący - Administrator BIP 2019-11-07 11:22
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-11-07 11:19
OGŁOSZENIE
 
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz
 

Załączniki:

OGŁOSZENIE Plik pdf 84.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-16
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-16 12:29
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-10-17 08:50
na usługę wodną obejmująca wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Chorzelach, poprzez istniejący wylot kanalizacyjny usytuowany w skarpie rzeki Orzyc w km 90+470

Załączniki:

informacja Plik pdf 37.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-09-05
Publikujący - Administrator BIP 2019-09-16 14:58
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-09-18 08:07
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 15.07.2019 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.421.50.2019.JM udzielającej Gminie Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi, na terenie działek o nr ew. 117,106/3,121/3,120,118/3,106/2,118/2,106/1,163,116,133,118/1,135,115, 113, 148, 134 w obrębie nr 5 Binduga, a także 326/2, 158/1, 158/7 i 425 w obrębie nr 20 Krukowo, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, w związku z realizacją inwestycji obejmującej „rozbudowę drogi gminnej w m. Binduga ode. od km 0+003,00 do km 1+582,19".
Z decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka pokój nr 5 w godz. 7:30 - 14:30 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Od w/w decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 - 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 41.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-07-17
Publikujący - Administrator BIP 2019-07-17 14:45
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-07-17 14:47

Załączniki:

Informacja Plik pdf 29.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-07-03
Publikujący - Administrator BIP 2019-07-03 12:43
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-07-03 12:43
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-06-06
Publikujący - Administrator BIP 2019-06-13 15:29
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-06-19 11:24
 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 40/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km 119+318 do km 119+369 w ramach zadania „Rozbudowa istniejącego skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 57 - na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Brzozową, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz włączenie do niego ul. Sosnowej w miejscowości Chorzele”.
 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 54.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-04-11
Publikujący - Administrator BIP 2019-04-23 15:03
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-04-23 15:03
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą” planowanego do realizacji w mieście Chorzele, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 

Załączniki:

postanowienie Plik pdf 233.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-02-20
Publikujący - Administrator BIP 2019-02-28 09:17
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-03-04 09:15
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km 119+318 do km 119+369 w ramach zadania „Rozbudowa istniejącego skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 57 - na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Brzozową, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz włączenie do niego ul. Sosnowej w miejscowości Chorzele”, 

Załączniki:

zawiadomienie Plik pdf 57.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-01-17
Publikujący - Administrator BIP 2019-01-17 13:10
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-01-30 13:07
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 59.99 KB
Projekt uchwały Plik doc 52.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-01-09
Publikujący - Administrator BIP 2019-01-10 07:47
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-01-14 07:47
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
decyzja WROZ.6220.25.2018.2019.MJ Plik pdf 780.97 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki II Plik txt 35.84 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki WROZ.6220.14. Plik txt 34.74 KB
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 14 kwietnia 2021r. 12:09:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.