Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6


ZMIANY:
2018-07-17 13:51:28: Dodano plik ogloszenie o udzielniu zamowienia pumptrack.pdf
2018-07-11 12:10:47: Dodano plik ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Pumptrack.pdf
Więcej >>>
2018-06-29 13:07:19: Dodano plik informacja o tresci ofert pumptrac.pdf
2018-06-22 10:34:07: Dodano plik załącznik 7 - elementy małej architektury.pdf
2018-06-22 10:33:24: Usunięto plik załącznik 7 - elementy małej architektury.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 1 - formularz oferty.doc
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 9 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO.doc
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 8 - lokalizacja.pdf
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 7 - elementy małej architektury.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 6 - wykaz dostaw.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 5 - wzór umowy.doc
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 4 - grupa kapitalowa.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu.docx
Data wpłaty wadium:
2018-06-29 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłBrzezicka Katarzyna 2018-06-19 12:46:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-06-29 12:46:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-07-17 13:51:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu. 17.24 KbPlik doc
2. załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia. 19.13 KbPlik doc
3. załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków. 16.74 KbPlik doc
4. załącznik 4 - grupa kapitalowa. 23.96 KbPlik doc
5. załącznik 5 - wzór umowy 104.50 KbPlik doc
6. załącznik 6 - wykaz dostaw. 22.96 KbPlik doc
7. załącznik 8 - lokalizacja 2.94 MBPlik pdf
8. załącznik 9 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO 41.00 KbPlik doc
9. ogłoszenie o zamówieniu 481.09 KbPlik pdf
10. SIWZ 291.17 KbPlik pdf
11. załącznik 1 - formularz oferty 130.00 KbPlik doc
12. Załącznik nr 7 - Elementy małej architektury 121.56 KbPlik pdf
13. informacja o treści złożonych ofert 29.75 KbPlik pdf
14. ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Pumptrack 31.63 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 156.79 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-08-24 14:19:36: Dodano plik Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
2018-08-24 14:01:22: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
Więcej >>>
2018-08-21 13:28:39: Dodano plik wyjasnienia siwz transport.pdf
2018-08-20 13:48:56: Dodano plik wyjaśnienia treśći SIWZ.pdf
Data składania ofert:
2018-08-24 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin 2018-08-13 14:38:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-08-13 14:38:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-08-24 14:19:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 500.50 KbPlik pdf
2. SIWZ 639.62 KbPlik pdf
3. załącznik 1 - formularz oferty 127.50 KbPlik doc
4. Załącznik 1a Formularz cenowy 14.59 KbPlik doc
5. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu 17.24 KbPlik doc
6. załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia 18.37 KbPlik doc
7. załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków 16.42 KbPlik doc
8. załącznik 4 - grupa kapitalowa 24.13 KbPlik doc
9. Załącznik 5 - wzór umowy 39.20 KbPlik doc
10. załącznik 6 - wykaz usług 22.80 KbPlik doc
11. Załącznik 7 Wykaz narzędzi 18.09 KbPlik doc
12. Załącznik 8 - wymagania techniczne 16.38 KbPlik doc
13. Załącznik 9 - linie komunikayjne 16.12 MBPlik pdf
14. Załącznik 10 - umowa zakup biletów 19.12 KbPlik doc
15. załącznik 11 - Klauzula inform. RODO 37.00 KbPlik doc
16. Wyjaśnienia treści SIWZ 33.69 KbPlik pdf
17. Wyjaśnienia treści SIWZ 72.42 KbPlik pdf
18. informacja o treści złożonych ofert 36.81 KbPlik pdf
19. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 238.79 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-10 14:20:18: Dodano plik ogloszenie o udzeleniu zamowienia targowsiak.pdf
2018-08-24 14:02:53: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-07-02 13:16:26: Dodano plik informacja o ofertach targowisko 2.pdf
Data składania ofert:
2018-07-02 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-02 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin 2018-06-15 13:52:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-06-15 13:53:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-09-10 14:20:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 7.94 MBPlik pdf
2. SIWZ 395.31 KbPlik pdf
3. załącznik nr 1 – formularz oferty 219.00 KbPlik doc
4. załącznik nr 1a– formularz cenowy 105.89 KbPlik doc
5. załącznik nr 2 – Zobowiązanie podmiotu 106.56 KbPlik doc
6. załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 107.49 KbPlik doc
7. załącznik nr 3a– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 106.15 KbPlik doc
8. załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno-Użytkowy, załączniki do PFU 2.54 MBPlik zip
9. załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 112.27 KbPlik doc
10. załącznik nr 6 – Wzór umowy 509.50 KbPlik doc
11. załącznik nr 7 – Wykaz osób 115.87 KbPlik doc
12. załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych 111.94 KbPlik doc
13. załącznik nr 9 – Wykaz usług 109.86 KbPlik doc
14. załącznik nr 10 – Przedmiar robót 261.49 KbPlik pdf
15. załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO 37.00 KbPlik doc
16. informacja o treści złożonych ofert 36.37 KbPlik pdf
17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 32.63 KbPlik pdf
18. ogłoszenie o udzieleniu zamóienia 168.73 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-18 13:51:09: Dodano plik ogloszenie o udzieleniu zamowienia raszujka-olszewka.pdf
2018-07-06 14:50:53: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-06-22 13:51:58: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
Data składania ofert:
2018-06-22 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-22 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin 2018-06-07 14:52:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-06-07 14:52:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-07-18 13:51:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 762.17 KbPlik pdf
2. załącznik nr 1 – Formularz oferty 131.00 KbPlik doc
3. załącznik nr 2 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału 17.24 KbPlik doc
4. załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 19.43 KbPlik doc
5. załącznik nr 3a– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 17.93 KbPlik doc
6. załącznik nr 4 – Projekt budowlany 37.39 MBPlik txt
7. załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 23.96 KbPlik doc
8. załącznik nr 6 – Wzór umowy 69.11 KbPlik txt
9. załącznik nr 7 – Wykaz osób 24.61 KbPlik doc
10. załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych 25.10 KbPlik doc
11. załącznik nr 9 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1.79 MBPlik doc
12. Załącznik nr 10– Przedmiar robót (ETAP I) 112.79 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 11– Projekt stałej organizacji ruchu 11.84 MBPlik txt
14. Załącznik nr 12– Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO 40.50 KbPlik doc
15. SIWZ 368.63 KbPlik pdf
16. informacja o treści złożonych ofert 45.11 KbPlik pdf
17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 37.49 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 181.74 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-19 12:15:07: Dodano plik ogloszenie o udzieleniu zamowienia brzozowa.pdf
2018-07-06 14:51:20: Dodano plik ogłoszeni o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-06-20 13:04:21: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert_brzozowa.pdf
Data składania ofert:
2018-06-20 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-20 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin 2018-06-20 13:39:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-06-20 13:39:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-07-19 12:15:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 6.75 MBPlik pdf
2. SIWZ 361.16 KbPlik pdf
3. załącznik nr 1 – Formularz oferty 130.50 KbPlik doc
4. załącznik nr 1a - Formularz cenowy 20.94 KbPlik doc
5. załącznik nr 2 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału 17.23 KbPlik doc
6. załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 19.38 KbPlik doc
7. - załącznik nr 3a– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 17.99 KbPlik doc
8. załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 24.05 KbPlik doc
9. załącznik nr 6 – Wzór umowy 73.75 KbPlik doc
10. załącznik nr 7 – Wykaz osób 25.11 KbPlik doc
11. załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych 25.26 KbPlik doc
12. załącznik nr 9 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 3.13 MBPlik zip
13. Załącznik nr 10– Przedmiary robót 616.07 KbPlik zip
14. Załącznik nr 11– Projekt stałej organizacji ruchu 3.91 MBPlik zip
15. Załącznik nr 12 - Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO 41.00 KbPlik doc
16. załącznik nr 4 – Projekt budowlany 24.19 MBPlik txt
17. informacja o treści złożonych ofert 37.03 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 32.59 KbPlik pdf
19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 150.55 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-14 14:56:19: Dodano plik ogloszenie o uniwaz.pdf
2018-06-06 14:48:29: Dodano plik informacja o ofertach targowisko.pdf
Więcej >>>
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik ogloszenie o zamowieniu.pdf
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 1 - formularz oferty.doc
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik SIWZ Targowisko.pdf
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 10 przedmiar robót.pdf
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 9 - wykaz usług.docx
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 8 - wykaz robót.docx
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 7 - wykaz osób.docx
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 6 - wzór umowy.doc
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 5 - grupa kapitalowa.docx
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 4 - PFU.zip
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków.docx
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia.docx
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu.docx
2018-05-22 15:07:07: Dodano plik załącznik 1a- formularz cenowy.docx
Data składania ofert:
2018-06-06 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-06 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłSzczepankowska Beata 2018-05-22 15:09:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-05-22 15:09:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-06-14 14:56:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik 1a- formularz cenowy. 105.79 KbPlik doc
2. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu. 106.52 KbPlik doc
3. załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia. 107.43 KbPlik doc
4. załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków. 106.08 KbPlik doc
5. załącznik 4 - PFU 2.54 MBPlik zip
6. załącznik 5 - grupa kapitalowa. 112.33 KbPlik doc
7. załącznik 6 - wzór umowy 509.00 KbPlik doc
8. załącznik 7 - wykaz osób. 115.62 KbPlik doc
9. załącznik 8 - wykaz robót. 116.33 KbPlik doc
10. załącznik 9 - wykaz usług. 109.86 KbPlik doc
11. załącznik 10 przedmiar robót 261.49 KbPlik pdf
12. SIWZ Targowisko 378.02 KbPlik pdf
13. załącznik 1 - formularz oferty 215.50 KbPlik doc
14. ogloszenie o zamowieniu 813.49 KbPlik pdf
15. informacja o treści złożonych ofert 40.38 KbPlik pdf
16. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 159.84 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-27 14:05:03: Dodano plik OGLOSZENIE O Udzieleniu zamowienia poscien.pdf
2018-06-21 14:55:47: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_dr.pdf
Więcej >>>
2018-05-30 13:50:10: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert_30.05.2019.pdf
Data składania ofert:
2018-05-30 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-30 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłSzczepankowska Beata 2018-05-15 15:43:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-05-15 15:43:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-06-27 14:05:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja 136.03 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o zamówieniu 708.93 KbPlik pdf
3. SIWZ 348.52 KbPlik pdf
4. załącznik nr 1 – Formularz oferty 125.50 KbPlik doc
5. załącznik nr 2 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału 17.21 KbPlik doc
6. załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 19.44 KbPlik doc
7. załącznik nr 3a– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 17.89 KbPlik doc
8. Załącznik 5 - grupa kapitałowa 25.98 KbPlik doc
9. Załącznik 6 - wzór umowy 60.71 KbPlik doc
10. załącznik 7 - Wykaz osób 23.37 KbPlik doc
11. załącznik 8 - wykaz robót 24.66 KbPlik doc
12. załącznik 9 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 2.24 MBPlik pdf
13. załącznik 10 Przedmiar robót - II ETAP 966.82 KbPlik pdf
14. Załącznik 11 Projekt organizacji ruchu 1.31 MBPlik zip
15. Załącznik 4 - projekt budowlany 19.16 MBPlik txt
16. Informacja z sesji otwarcia ofert 30.75 KbPlik pdf
17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 34.08 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 130.29 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-07 14:39:36: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Ogrodowa.pdf
2018-05-24 14:41:10: Dodano plik ogloszenie o wyborze ogrodowa.pdf
Więcej >>>
2018-05-10 14:35:27: Dodano plik Informacja o treści złozonych ofert.pdf
Data składania ofert:
2018-05-10 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-10 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłSzczepankowska Beata 2018-04-25 15:39:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-04-25 15:39:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-06-07 14:39:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 871.51 KbPlik pdf
2. Informacja 136.03 KbPlik pdf
3. SIWZ 301.00 KbPlik doc
4. załącznik nr 1 – Formularz oferty 33.23 KbPlik doc
5. załącznik nr 2 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału 18.05 KbPlik doc
6. załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 19.29 KbPlik doc
7. załącznik nr 3a– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 17.47 KbPlik doc
8. Załącznik nr 4 - Projekt budowlany 21.20 MBPlik zip
9. załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 24.02 KbPlik doc
10. załącznik nr 6 – Wzór umowy 60.96 KbPlik doc
11. załącznik nr 7 – Wykaz osób 24.00 KbPlik doc
12. załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych 24.66 KbPlik doc
13. załącznik nr 9 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1.98 MBPlik zip
14. Załącznik nr 10– Przedmiar robót 286.18 KbPlik zip
15. Projekt stałej organizacji ruchu 2.42 MBPlik pdf
16. informacja o treści złożonych ofert 43.93 KbPlik pdf
17. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 39.88 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 219.95 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-07 15:40:00: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_tż.pdf
2018-04-25 15:28:11: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_25_04_2018.pdf
Więcej >>>
2018-04-13 14:25:21: Dodano plik informacja o tresci zlozonych ofert zwirowanie.pdf
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik siwz.pdf
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik ogloszenie o zamowieniu.pdf
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik załącznik 7 - wykaz narzędzi.doc
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik załącznik 6 - wzór umowy.doc
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik załącznik 5 - Wykaz usług.docx
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik załącznik 4 - grupa kapitalowa.docx
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków.docx
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik załącznik 3 oświadcz. dot. przesł. wykluczenia.docx
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu.docx
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik załącznik 1a - formularz cenowy.doc
2018-04-05 14:51:39: Dodano plik załącznik 1 - formularz ofertowy.docx
Data składania ofert:
2018-04-13 13:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-13 13:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłBrzezicka Katarzyna 2018-04-05 14:53:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-04-05 14:53:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-05-07 15:40:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik 1 - formularz ofertowy. 34.15 KbPlik doc
2. załącznik 1a - formularz cenowy 39.50 KbPlik doc
3. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu. 25.55 KbPlik doc
4. załącznik 3 oświadcz. dot. przesł. wykluczenia. 19.80 KbPlik doc
5. załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków. 18.09 KbPlik doc
6. załącznik 4 - grupa kapitalowa. 26.51 KbPlik doc
7. załącznik 5 - Wykaz usług. 23.79 KbPlik doc
8. załącznik 6 - wzór umowy 167.50 KbPlik doc
9. załącznik 7 - wykaz narzędzi 34.50 KbPlik doc
10. ogloszenie o zamowieniu 549.64 KbPlik pdf
11. siwz 429.42 KbPlik pdf
12. informacja o treści złożonych ofert 33.41 KbPlik pdf
13. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 53.56 KbPlik pdf
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 114.04 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-13 14:26:03: Dodano plik ogloszenie o uniewaznieniu pszok130418.pdf
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik siwzz.pdf
Więcej >>>
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik ogloszemnie o zamowieniu.pdf
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik Załączniki do PFU.zip
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 9 - wykaz usług.docx
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 8 - wykaz robót.docx
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 7 - wykaz osób.docx
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 6 - wzór umowy.docx
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 5 - grupa kapitalowa.docx
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 4 - PFU.pdf
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków.docx
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia.docx
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu.docx
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 1a- formularz cenowy.docx
2018-03-29 14:06:32: Dodano plik załącznik 1 - formularz oferty.doc
Data składania ofert:
2018-04-13 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-13 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłBrzezicka Katarzyna 2018-03-29 14:04:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-03-29 14:04:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-04-13 14:26:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik 1 - formularz oferty 859.00 KbPlik doc
2. załącznik 1a- formularz cenowy. 109.75 KbPlik doc
3. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu. 109.79 KbPlik doc
4. załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia. 110.77 KbPlik doc
5. załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków. 109.41 KbPlik doc
6. załącznik 4 - PFU 991.23 KbPlik pdf
7. załącznik 5 - grupa kapitalowa. 751.62 KbPlik doc
8. załącznik 6 - wzór umowy. 167.53 KbPlik doc
9. załącznik 7 - wykaz osób. 752.07 KbPlik doc
10. załącznik 8 - wykaz robót. 750.37 KbPlik doc
11. załącznik 9 - wykaz usług. 749.32 KbPlik doc
12. Załączniki do PFU 15.17 MBPlik zip
13. ogloszemnie o zamowieniu 770.16 KbPlik pdf
14. siwzz 376.73 KbPlik pdf
15. Ogłooszenie o uniewaznieiu 194.43 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 26 września 2018r. 14:35:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.