XML

Burmistrz

Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele

mgr Beata Szczepankowska

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
UL. Stanisława Komosińskiego 1 

06-330 Chorzele
pokój nr 1

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 15:30-16:30 ( w sprawie skarg i wniosków)

Wtorek    9.00 – 12.00

Czwartek 9.00 – 12.00

po wcześniejszym zapisaniu się w sekretariacie
 

 Telefon kontaktowy: +48 (29) 751 65 40

„Obejmując urząd Burmistrza Gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy jest organem wykonawczym Gminy, kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej lub wyboru go przez Radę Miejską i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.

1. Do Burmistrza i jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepis art. 24e ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

2. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o następującej treści :

„Obejmując urząd Burmistrza Gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.


Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy w szczególności :

1) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2007-05-24
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2007-05-24 15:17
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-04-19 11:10