Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:
 
- budowę rowów przydrożnych,
 
- budowę przepustów w ciągu rowów drogowych,
 
- likwidację rowów drogowych,
 
na działkach o nr ewid.: 146/13, 314, 146/3, 96, 95/2, 95/1, 94/3, 94/2, 94/1, 93/2, 92, 91, 90/3, 90, 89, 432, 426, 88/1, 98/10, 321, 147/2, 322, 147/1, 105/2, 105/1, 104/2, 104/1, 320, 103/2, 103/1, 100, 99/2, 99/1, 415, 413, 414, 407, 98/19, 98/18, 6/2, 148, 102/2, 102/1, 101/2, 101/1, obręb nr 20 Krukowo, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, oraz na działkach o nr ewid.: 2306, 2308, obręb 09 Surowe, gmina Czarnia, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele, gmina Chorzele".

Załączniki:

zawiadomienie Plik pdf 291.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-01-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-01-21 09:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-01-21 09:44
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:
 
- wykonanie przepustu pod drogą,
 
- likwidację przepustu pod drogą,
 
na działkach o nr ewid.: 181, 251, 239/6 Obręb nr 1 Chorzele 

Załączniki:

Zawiadomienie1 Plik pdf 157.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-01-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-01-10 08:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-01-10 08:09
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:
 
- budowę rowów przydrożnych,
 
- budowę przepustów w ciągu rowów drogowych,
 
- budowę rowu krytego,
 
- likwidację odcinków rowów przydrożnych,
 
- likwidację przepustów w ciągu rowów drogowych,
 
na działkach o nr ewid.: 181, 239/20, 239/21, 239/23, 239/22, 239/30, 239/24, 239/6, 1713, 276/3, 291, 293, 155/1, 182/1, 193/1, 251, 1473, 1477/2, 1476, 1472/2, 292, 336/6, 1464/9, 1464/7, 1465/2, 154/1, 214/2, 215/2, Obręb nr 1 Chorzele.

Załączniki:

Zawiadomienie2 Plik pdf 289.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-01-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-01-10 08:12
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-01-10 08:11
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rembielin

Załączniki:

Informacja Plik pdf 32.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-31 11:58
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-31 11:59
Ogłoszenie o webinarium - Innowacyjna Przestrzeń dla Samąrzdów
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-31 13:17
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-31 13:17
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
- wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej: W1 i W2 zlokalizowanych na dz. ewid. o nr 181 obręb Chorzele, gm. Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - OPERAT WODNOPRAWNY na odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej/odcinek od km ok. 2+474,80 - 2+750".

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 163.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-28 15:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-28 15:30
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych (projektowane rowy przydrożne) wód opadowych lub roztopowych za pomocą wylotów: W1 zlokalizowanego na dz. ewid. o nr 181, 252/2, 1713 obręb Chorzele, gm. Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie oraz W2 zlokalizowanego na dz. ewid. o nr 181, 276/3 obręb Chorzele, gm. Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 40.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-17 11:56
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-12-17 11:56
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania
 
administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:
 
- likwidację przepustów pod jezdnią,
 
- budowę przepustów pod jezdnią,

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 53.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-15
Publikujący - Administrator BIP 2021-12-15 14:31
Modyfikacja - Administrator BIP 2021-12-15 14:32
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
 
- budowę rowów przydrożnych,
 
- budowę przepustów w ciągu rowów drogowych,
 
- budowę rowu krytego,
 
- likwidację odcinków rowów przydrożnych,
 
- likwidację przepustów w ciągu rowów drogowych.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 132.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-15
Publikujący - Administrator BIP 2021-12-15 14:26
Modyfikacja - Administrator BIP 2021-12-15 14:27
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:
 
- likwidację przepustów pod jezdnią,
 
- budowę przepustów pod jezdnią,

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 50.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-15
Publikujący - Administrator BIP 2021-12-15 14:29
Modyfikacja - Administrator BIP 2021-12-15 14:29
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:
 
- budowę rowów przydrożnych,
 
- budowę przepustów w ciągu rowów drogowych,
 
- likwidację rowów drogowych,
 
- likwidację przepustów w ciągu rowów drogowych,

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 56.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-15
Publikujący - Administrator BIP 2021-12-15 14:35
Modyfikacja - Administrator BIP 2021-12-15 14:36
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
- wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: wykonanie rowów drogowych zlokalizowanych na dz. ewid. o nr 181, 1713, 252/2, 276/3, 276/2, 193/1 obręb Chorzele, gm. Chorzele, powiat przasnyski oraz likwidację rowów drogowych i przepustów w ich ciągu zlokalizowanych na dz. ewid. o nr 181, 1713, 276/3, 276/2, 193/1, 276/1 obręb Chorzele, gm. Chorzele, powiat przasnyski.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 43.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-12-15
Publikujący - Administrator BIP 2021-12-15 14:38
Modyfikacja - Administrator BIP 2021-12-15 14:38
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 209.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-17 10:02
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-11-17 10:02
ZARZĄDZENIE Nr 207/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 15  listopada  2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Załączniki:

Zarządzenie 207/2021 Plik doc 52.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-11-15
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-15 11:49
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-15 11:49
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
o
wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Plik pdf 583.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-10-19
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-10-19 13:43
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-10-19 13:44
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w sprawie przedsięwzięcia " Modernizacja linii nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele według wariantu inwestycyjnego (W1a)".

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 81.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-27
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-27 13:05
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-27 13:00
 ZARZĄDZENIE Nr  159 / 2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 15 września  2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Załączniki:

Zarządzenie 159/2021 Plik doc 55.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-15
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-15 13:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-15 13:08
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącej poboru wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Rycice, gm. Chorzele.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 158.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-10 14:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-14 14:27
Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele na odcinkach w km 1+579 - 1+619; 2+290 - 2+375; 5+925 - 6+330; 8+345 - 8+435; 9+720 -10+269; 11+765 - 12+042; 13+936 - 13+967; 18+183 - 18+230; 19+370 - 19+425; 26+146 -27+335; 28+090 - 29+625; 30+255 - 30+295; 30+621 - 30+892; 32+490 -32+543; 35+000-35+069; 42+525-42+574; 44+115-44+143; 45+320-45+561; 46+000 - 46+070; 47+747 - 48+250; 49+386 -49+450; 50+752 - 50+806; 52+635 - 52+660; 55+400 - 56+768" w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-09-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-02 14:24
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-09-03 14:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w Bagienicach 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 354.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-08-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-17 10:41
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-18 10:39
Zawiadomienie o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie przedsięwzięcia pt. 
"Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele według wariantu inwestycyjnego (W1a)".

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 236.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-08-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-17 10:52
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-18 10:50
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w Bagienicach na działkach 297/4 i 297/5 obręb Bagienice, gmina Chorzele.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 138.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-08-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-17 10:38
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-18 10:35
ZARZĄDZENIE Nr  122 /2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 12 sierpnia  2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Załączniki:

Zarządzenie 122/2021 Plik doc 56.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-08-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-12 14:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-08-12 14:42
Informacja
o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 277.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-23
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-23 15:21
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-08-03 15:25
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 16.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-22
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-22 07:46
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-26 07:45
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej przez Spółki Wodne z terenu Gminy Chorzele

Załączniki:

Informacja Plik pdf 336.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-21
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-21 09:39
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-21 09:43
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postepowania administracyjnego

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 16.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-07-09
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-09 13:10
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-07-21 13:09
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

"Budowa, rozbudowa i przebudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele" realizowanej w ramach projektu: "Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele"
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 548.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-06-29
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-29 09:01
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-29 08:59
ZARZĄDZENIE Nr  88/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
dnia 15 czerwca  2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Załączniki:

Zarządzenie 88 Plik doc 51.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-06-15
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-06-15 11:30
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-06-18 11:35
Obwieszczenie 
Starosta Przasnyski zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie nieodpłątnego nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości położonych w obrębie 0027 Mącice w Gminie Chorzele.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 398.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-06-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-14 08:23
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-06-11 15:22
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
decyzja WROZ.6220.25.2018.2019.MJ Plik pdf 780.97 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki II Plik txt 35.84 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki WROZ.6220.14. Plik txt 34.74 KB
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2022r. 14:15:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.