Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania
Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji
inwestycji polegającej na:
„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka -
Chorzele polegająca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu dz. 2048/7 obr. 0026 Łaz
gm. Chorzele i dz. 338 obr. 0001 m. Chorzele gm. Chorzele na odcinku od km 56+135 – 56+457
poprzez wykonanie utwardzenia terenu” w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 35
na odcinku Ostrołęka – Chorzele.
Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmują nieruchomości lub ich części
na terenie gminy Chorzele, m. Chorzele, powiat przasnyski, wskazane poniżej (w nawiasie podano
numer działki ewidencyjnej przed projektowanym podziałem):
w jednostce ewidencyjnej Chorzele – obszar wiejski:
gmina Chorzele
w obrębie ewidencyjnym 0026 Łaz, działka ewid o nr: 2048/7 (2048/11, 2048/12)
w jednostce ewidencyjnej Chorzele - miasto:
m. Chorzele
w obrębie ewidencyjnym 0001, działki ewid o nr: 338 (338/3, 338/4)
W związku z planowaną inwestycją przewidywane są ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa
do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym dokonania związanej
z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia
i przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych
podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”,
dotyczące następującej nieruchomości lub ich części:
w jednostce ewidencyjnej Chorzele – obszar wiejski:
gmina Chorzele
w obrębie ewidencyjnym 0026 Łaz - działka ewid o nr: 2048/12 (2048/7)
Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) – dalej k.p.a., znajdują się do wglądu w Wydziale
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój
nr 7 POK, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
W związku z powyższym stosownie do treści art. 10 k.p.a. oraz art. 73 § 1 k.p.a. informuję,
że do wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, Strona może zapoznać się z aktami postępowania
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695 62 19. Osoby nie umówione nie
będą obsługiwane.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min. i nie może zostać przedłużony.
W jednym pokoju może przebywać tylko jedna osoba do danej sprawy.
Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek w godz.
1300 - 1600, lub w czwartek w godz. 800 - 1200 pod nr 22 695-66-48. Informacja ta ma na celu jedynie
przedstawienie aktualnego stanu postepowania. Podczas rozmowy strony nie uzyskają informacji
o planowanym terminie zakończenia postępowania.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu 7 marca 2023 r.
Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego
w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie
wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych
sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 12 u.t.k.).
W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (art. 9o ust. 13
u.t.k.).
Powyższych warunków nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu
publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego
wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
(art. 9o ust. 14 u.t.k.).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2 k.p.a.).
 
WI-I.747.2.8.2022.JB
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
747.2.8.2022.JB - Obwieszczenie PRASA + BIP Plik pdf 91.25 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-07
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-03-07 10:42
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-03-07 10:43
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 26 marca 2023r. 11:27:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.