Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2006 ROK

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a
Nr 236/XXXI/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

Uchwała
nr 236

 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-12-29
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

U c h w a ł a
Nr 237/XXXI/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Uchwała
nr 237

 


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-12-29
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 243/XXXI/06
Rady Miejskiej
  w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w mieście i gminie Chorzele na 2006 rok.

Uchwała
nr 243

 


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska

2005-12-29
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 245/XXXI/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego

Uchwała
nr 245

 


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2005-12-29
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 250/XXXII/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Uchwała
nr 250

 


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-02-16
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 251/XXXII/06
Rady Miejskiej
  w Chorzelach
z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała
nr 251

 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-02-16
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 255/XXXII/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Chorzele.

Uchwała
nr 255

 


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-02-16
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 256/XXXII/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała
nr 256

 


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-02-16
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 257/XXXII/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 40/V/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 24 marca 2003r. dotyczącej ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Chorzele

Uchwała
nr 257

 


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-02-16
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 258/XXXII/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 104/XIII/04 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2004r dotyczącej ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała
nr 258

 


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-02-16
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 264/XXXII/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Uchwała
nr 264

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-03-17
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 265/XXXIII/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy miasta i gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała
nr 265

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-03-17
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 268/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Uchwała
nr 268

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 274/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłku w nawiązaniu do programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla osób potrzebujących z terenu gminy Chorzele.

Uchwała
nr 274

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 276/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bagienice

Uchwała
nr 276

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 277/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Binduga

Uchwała
nr 277

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 278/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdany Wielkie

Uchwała
nr 278

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 279/XXXIV/06
Rady Miejskiej
  w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budki

Uchwała
nr 279

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 280/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugzy Płoskie

Uchwała
nr 280

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 281/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeski Kołaki

Uchwała
nr 281

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 282/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaplice Wielkie

Uchwała
nr 282

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 283/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa

Uchwała
nr 283

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 284/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Ostrowska

Uchwała
nr 284

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 285/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Duczymin

Uchwała
nr 285

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 286/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierzęga Nadbory

Uchwała
nr 286

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 287/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gadomiec Chrzczany

Uchwała
nr 287

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 288/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gadomiec Miłocięta

Uchwała
nr 288

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 289/XXXIV/06
Rady Miejskiej
  w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jedlinka

Uchwała
nr 289

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 290/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krukowo

Uchwała
nr 290

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 291/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzynowłoga Wielka

Uchwała
nr 291

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 292/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kwiatkowo

Uchwała
nr 292

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 293/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowiec

Uchwała
nr 293

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 294/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Liwki

Uchwała
nr 294

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 295/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łaz

Uchwała
nr 295

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 296/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mącice

Uchwała
nr 296

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 297/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niskie Wielkie

Uchwała
nr 297

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 298/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś

Uchwała
nr 298

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 299/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś Zarębska

Uchwała
nr 299

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 300/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Opaleniec

Uchwała
nr 300

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 301/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poścień Wieś

Uchwała
nr 301

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 302/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poścień Zamion

Uchwała
nr 302

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 303/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruskołęka

Uchwała
nr 303

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 304/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysowy

Uchwała
nr 304

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 305/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raszujka

Uchwała
nr 305

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 306/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rawki

Uchwała
nr 306

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 307/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rembielin

Uchwała
nr 307

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 308/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rycice

Uchwała
nr 308

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 309/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzodkiewnica

Uchwała
nr 309

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 310/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Wieś

Uchwała
nr 310

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 311/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wasiły - Zygny

Uchwała
nr 311

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 312/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchowizna

Uchwała
nr 312

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 313/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Zdziwójska

Uchwała
nr 313

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 314/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaręby

Uchwała
nr 314

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 315/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdziwój Nowy

Uchwała
nr 315

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 316/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdziwój Stary

Uchwała
nr 316

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 317/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców miasta Chorzele

Uchwała
nr 317

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-04-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 318/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 16  czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Uchwała
nr 318

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-06-16
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:40)

 

U c h w a ł a
Nr 323/XXXIV/06
Rady Miejskiej
  w Chorzelach
z dnia 16  czerwca 2006 r.

w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenie bonifikat przy ich sprzedaży.

Uchwała
nr 323

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-06-16
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:40)

 

U c h w a ł a
Nr 326/XXXIV/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 16  czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Uchwała
nr 326

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-06-16
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:40)

 

U c h w a ł a
 Nr 328/XXXVI/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lipca 2006 r.

 sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Uchwała
nr 328

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-07-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 329/XXXVI/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lipca 2006 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chorzele”.

Uchwała
nr 329

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-07-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 339/XXXVI/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lipca 2006 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Chorzelach

Uchwała
nr 339

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-07-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 340/XXXVII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Uchwała
nr 340

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-08-31
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 346/XXXVII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, określenia kryteriów oraz ustalenie bonifikat przy ich sprzedaży.

Uchwała
nr 346

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-08-31
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 348/XXXVIII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 14 września 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Uchwała
nr 348

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-09-14
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 355/XXXIX/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 26 października 2006

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Uchwała
nr 355

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-10-26
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 365/XXXIX/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 26 października 2006

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin .

Uchwała nr 365

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska,

2006-10-26
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 12/III/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na 2007 r.

Uchwała
nr 12

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki

2006-12-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

  U c h w a ł a
Nr 13/III/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Uchwała 
nr 13
 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2006-12-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 14/III/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną corocznie przez Radę Miejską

Uchwała
nr 14

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2006-12-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 15/III/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

  w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chorzele"

Uchwała
nr 15

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2006-12-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 16/III/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządu mieszkańców w mieście Chorzele i sołectwach oraz określenia terminu wyborów

Uchwała
nr 16

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2006-12-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 17/III/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie Chorzele na 2007 rok.

 

Uchwała
nr 17

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2006-12-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 18/III/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała
nr 18

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2006-12-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 19/III/06
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych,
określenia kryteriów oraz ustalenie bonifikat przy ich sprzedaży.

Uchwała
nr 19

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki,

2006-12-28
Krzysztof Szymaniak   (2007-06-01 08:06:11)

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-08
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 10:27
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 22:00:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.