Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2013 ROK KADENCJA 2010-2014

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a
Nr 243/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24

Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)


U c h w a ł a
Nr 244/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r. 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)


U c h w a ł a
Nr 245/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 stycznia 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)


U c h w a ł a
Nr 246/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 stycznia 2013 roku 

w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwodygłosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)


U c h w a ł a
Nr 247/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 stycznia 2013 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 214/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)


U c h w a ł a
Nr 248/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 stycznia 2013 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 215/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)


U c h w a ł a
Nr 249/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 stycznia 2013 roku 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorzele 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)


U c h w a ł a
Nr 250/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 stycznia 2013 roku

w sprawie  nieodpłątnego nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych wraz z obciążeniem służebnością gruntową

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)

U c h w a ł a
Nr 251/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)


U c h w a ł a
Nr 252/XXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 stycznia 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 240/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowej 7 w Chorzelach dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)

U c h w a ł a
Nr 253/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 254/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 255/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 256/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 257/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli  nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwianiaodpadów kompunalnych z terenu Gminy Chorzele 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 258/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie nadania imienia Ojca Honoriusza Kowalczyka Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Duczyminie, wchodzących w skład Zespołu Szkół

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 259/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 260/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 261/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi gminnej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 262/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy w roku budżetowym 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 263/XXVIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
01 marca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-01
Krzysztof Rzeszot (2013-03-27)

U c h w a ł a
Nr 264/XXIX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-28  
Marcin Trojanowski (2013-04-03)

U c h w a ł a
Nr 265/XXIX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-28
Marcin Trojanowski (2013-04-03)

U c h w a ł a
Nr 266/XXIX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Chorzele na lata 2013-2017

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-28
Marcin Trojanowski (2013-04-03)

U c h w a ł a
Nr 267/XXIX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-28
Marcin Trojanowski (2013-04-03)

U c h w a ł a
Nr 268/XXIX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-28
Marcin Trojanowski (2013-04-03)

U c h w a ł a
Nr 269/XXIX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gmminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-28
Marcin Trojanowski (2013-04-03)

U c h w a ł a
Nr 270/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 271/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 272/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 273/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 274/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 275/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmany uchwały budżetowej na 2013 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 276/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 277/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 278/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chorzele do Stwowarzyszenia "Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 279/XXX/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-04-30
Marcin Trojanowski (2013-05-06)

U c h w a ł a
Nr 280/XXXI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-05-24
Marcin Trojanowski (2013-06-20)

U c h w a ł a
Nr 281/XXXI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-05-24  
Marcin Trojanowski (2013-06-20)

U c h w a ł a
Nr 282/XXXI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 maja 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia długotermonowego kredytu bankowego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-05-24
Marcin Trojanowski (2013-06-20)

U c h w a ł a
Nr 283/XXXI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 maja 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-05-24
Marcin Trojanowski (2013-06-20)

U c h w a ł a
Nr 284/XXXI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgosu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-05-24  
Marcin Trojanowski (2013-06-20)

U c h w a ł a
Nr 285/XXXI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 maja 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2013-2017

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-05-24
Marcin Trojanowski (2013-06-20)

U c h w a ł a
Nr 286/XXXI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 maja 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół z Zarębach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-05-24  
Marcin Trojanowski (2013-06-20)

U c h w a ł a
Nr 287/XXXI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 maja 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół z Zarębach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-05-24
Marcin Trojanowski (2013-06-20)

U c h w a ł a
Nr 288/XXXI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
24 maja 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół z Zarębach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-05-24
Marcin Trojanowski (2013-06-20)

U c h w a ł a
Nr 289/XXXII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-06-28
Marcin Trojanowski (2013-07-10)

U c h w a ł a
Nr 290/XXXII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konsenvatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-06-28  
Marcin Trojanowski (2013-07-10)

U c h w a ł a
Nr 291/XXXII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Chorzele z Międzynarodowego Związku Regionu Ciechanowskiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-06-28  
Marcin Trojanowski (2013-07-10)

U c h w a ł a
Nr 292/XXXII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-06-28
Marcin Trojanowski (2013-07-10)

U c h w a ł a
Nr 293/XXXII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-06-28
Marcin Trojanowski (2013-07-10)

U c h w a ł a
Nr 294/XXXII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 284/XXXI/13 Rady Miejskiej
w Chorzelach z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-06-28
Marcin Trojanowski (2013-07-10)

U c h w a ł a
Nr 295/XXXII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwaly Nr 276/XXX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-06-28
Marcin Trojanowski (2013-07-10)

U c h w a ł a
Nr 296/XXXII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-06-28
Marcin Trojanowski (2013-07-10)

U c h w a ł a
Nr 297/XXXII I /13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany ucwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-08-23
Marcin Trojanowski (2013-09-04)

U c h w a ł a
Nr 298/XXXIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
23 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-08-23  
Marcin Trojanowski (2013-09-04) 

U c h w a ł a
Nr 299/XXXIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
23 sierpnia 2013 roku

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-08-23  
Marcin Trojanowski (2013-09-04)

U c h w a ł a
Nr 300/XXXIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
23 sierpnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Statutu samorządowgo zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-08-23  
Marcin Trojanowski (2013-09-04)

U c h w a ł a
Nr 301/XXXIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
23 sierpnia 2013 roku

w sprawie wysokości ekwiwalentu piniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-08-23  
Marcin Trojanowski (2013-09-04)

U c h w a ł a
Nr 302/XXXIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
23 sierpnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu pn "Moim celem moja przyszłość"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-08-23  
Marcin Trojanowski (2013-09-04)

U c h w a ł a
Nr 303/XXXIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
23 sierpnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu pn "Nasze projekty na przyszłość"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-08-23  
Marcin Trojanowski (2013-09-04)

U c h w a ł a
Nr 304/XXXIII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
23 sierpnia 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-08-23
Marcin Trojanowski (2013-09-04) 

U c h w a ł a
Nr 305/XXXIV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-09-27
Marcin Trojanowski (2013-09-04)

U c h w a ł a
Nr 306/XXXIV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-09-27
Marcin Trojanowski (2013-10-09)

U c h w a ł a
Nr 307/XXXIV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2077-2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-09-27
Marcin Trojanowski (2013-10-09)

U c h w a ł a
Nr 308/XXXIV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2013 roku 

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-09-27
Marcin Trojanowski (2013-10-09) 

U c h w a ł a
Nr 309/XXXIV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale 300/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu samorządowgo zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-09-27
Marcin Trojanowski (2013-10-09)

U c h w a ł a
Nr 310/XXXIV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
27 września 2013 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-09-27
Marcin Trojanowski (2013-10-09)

U c h w a ł a
Nr 311/XXXV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
30 października 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-10-30
Marcin Trojanowski (2013-11-03)

U c h w a ł a
Nr 312/XXXV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 października 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-10-30
Marcin Trojanowski (2013-11-03)

U c h w a ł a
Nr 313/XXXV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 października 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 245/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-10-30
Marcin Trojanowski (2013-11-03)

U c h w a ł a
Nr 314/XXXV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania śrdków dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-10-30
Marcin Trojanowski (2013-11-03)

U c h w a ł a
Nr 315/XXXV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 października 2013 roku

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-10-30
Marcin Trojanowski (2013-11-03)

U c h w a ł a
Nr 316/XXXV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 października 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 308/XXXI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-10-30
Marcin Trojanowski (2013-11-03)

U c h w a ł a
Nr 317/XXXV/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
30 października 2013 roku

w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejsckiej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-10-30
Marcin Trojanowski (2013-11-03) 
 

a

U c h w a ł a
Nr 318/XXXVI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
14 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-11-14
Marcin Trojanowski (2013-11-21)

U c h w a ł a
Nr 319/XXXVI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
14 listopada 2013 roku
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-11-14
Marcin Trojanowski (2013-11-21)

U c h w a ł a
Nr 320/XXXVI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
14 listopada 2013 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako postawa do obliczania podatku rolnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-11-14
Marcin Trojanowski (2013-11-21)

U c h w a ł a
Nr 321/XXXVI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
14 listopada 2013 roku
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-11-14
Marcin Trojanowski (2013-11-21) 

U c h w a ł a
Nr 322/XXXVI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
14 listopada 2013 roku
 

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej pobowu w drodze inkasa

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-11-14
Marcin Trojanowski (2013-11-21)

U c h w a ł a
Nr 323/XXXVI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
14 listopada 2013 roku
 

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-11-14
Marcin Trojanowski (2013-11-21)

U c h w a ł a
Nr 324/XXXVI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
14 listopada 2013 roku

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-11-14
Marcin Trojanowski (2013-11-21)

U c h w a ł a
Nr 325/XXXVI/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
14 listopada 2013 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-11-14
Marcin Trojanowski (2013-11-21)

U c h w a ł a
Nr 336/XXXVII/13
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-01-10
Marcin Trojanowski (2014-01-10)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2013-02-04
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2013-02-04 17:32
Modyfikacja - Administrator BIP 2014-03-20 03:31
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 12 czerwca 2024r. 22:34:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.