Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2011 ROK KADENCJA 2010-2014

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a
Nr 19/IV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-01-27

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-22 10:11:44)

 

U c h w a ł a
Nr 20/V/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2018

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-02-17

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-22 10:11:44)

 

U c h w a ł a
Nr 21/V/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-02-17

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-22 10:11:44)

 

U c h w a ł a
Nr 22/V/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 lutego 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-02-17

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-22 10:11:44)

 

U c h w a ł a
Nr 23/V/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 lutego 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-02-17

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-22 10:11:44)

 

U c h w a ł a
Nr 24/V/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 lutego 2011 roku

w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Duczyminie Filii w Zdziwóju Starym

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-02-17

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-22 10:11:44)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 35 poz. 1138 dnia 14.03.2011r Jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/35/1138

U c h w a ł a
Nr 25/V/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 lutego 2011 roku

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu na 2011 rok

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-02-17

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-22 10:11:44)

 

U c h w a ł a
Nr 26/V/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 lutego 2011 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w którym znajduje się lokal mieszkalny jego najemcy oraz określenia kryteriów o ustaleniu bonifikat przy jego sprzedaży

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-02-17

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-22 10:11:44)

 

U c h w a ł a
Nr 27/V/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 lutego 2011 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-02-17

Krzysztof Szymaniak  (2011-02-22 10:11:44)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 34 poz. 1066 dnia 12.03.2011r Jednolity identyfikator aktu:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/34/1066

U c h w a ł a
Nr 28/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2018

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 29/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 30/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 31/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy w roku budżetowym 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 32/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Chorzele na lata 2010-2025"

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 33/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia " Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Chorzele na lata 2012-2016 "

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 34/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 35/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 73 poz. 2313 dnia 07.05.2011r Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/73/2313

U c h w a ł a
Nr 36/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chorzele

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 72 poz. 2291 dnia 07.05.2011r Jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/72/2291

 

U c h w a ł a
Nr 37/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chorzele, ich najemcom.

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 38/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17  marca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy na lata 2008-2012

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

Opublikowano w Mazowieckim Dzienniku Urzędowym nr 72 poz. 2292 dnia 07.05.2011r Jednolity identyfikator aktu:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/72/2292

 

U c h w a ł a
Nr 39/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Chorzele na 2011 rok.

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 40/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta i gminy do celów promocyjnych związanych z wyścigiem Mazovia Grand Prix MTB organizowanym w Chorzelach

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 11:41:10)

 

U c h w a ł a
Nr 41/VI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
17 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Duczyminie Filii w Zdziwóju Starym

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28

Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 42/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2018


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 43/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28

Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 44/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28

Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 45/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

w sprawie orkeślenia oświatowych jednostek buudżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28

Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 46/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny oraz leśny


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28

Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 47/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych dla Funduszy Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28

Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 48/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających samorządu mieszkańców w sołectwie BAGIENICE


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28

Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 49/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc na terenie gminy, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28

Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 50/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 51/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 52/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Duczyminie Filii w Zdziwóju Starym


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 53/VII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-04-28
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:14:02)

 

U c h w a ł a
Nr 54/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
18 maja 2011 roku

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2018

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-05-18
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-03 09:22:21)

 

U c h w a ł a
Nr 55/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
18 maja 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-05-18
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-03 09:22:21)

 

U c h w a ł a
Nr 56/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
18 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały nr 44/VII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-05-18
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-03 09:22:21)

 

U c h w a ł a
Nr 57/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
18 maja 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-05-18
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-03 09:22:21)

 

U c h w a ł a
Nr 58/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
18 maja 2011 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na przebudowę chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3215W Duczymin-Nowa Wieś-Jarzynny Kierz.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-05-18
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-03 09:22:21)

 

U c h w a ł a
Nr 59/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
28 kwietnia 2011 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 25/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu na 2011 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-05-18
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-03 09:22:21)

 

U c h w a ł a
Nr 60/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2010 rok  


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 61/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2010 rok


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 62/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 63/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorzele za I półrocze


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 64/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2010 rok


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 65/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2010 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 66/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 67/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 68/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku
 
 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznaniu lasów za ochronne, położonych na terenie Gminy Chorzele, będących w zarządzie nadleśnictwa Parciaki

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 69/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 70/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele do Porozumienia między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

U c h w a ł a
Nr 71/VIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
24 czerwca 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście i gminie Chorzele na 2011 rok.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-06-24
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-11 13:57:47)

 

U c h w a ł a
Nr 72/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 73/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 74/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku

W sprawie zmiany Uchwały nr 57/VIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 18 maja 2011 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 75/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku  

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego  


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 76/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach na 2011 rok


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 77/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Chorzelach


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 78/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku  

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach przyjętego uchwałą nr 165/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 79/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku  

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorzelach przyjętego Uchwałą nr 205/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 18 sierpnia 2005 roku


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 80/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku  

 

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 81/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku  

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 82/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 83/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku  
 
 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnośc Gminy Chorzele ich najemcom

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 84/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku  

 

w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia drogi  publicznej lokalnej  kategorii drogi gminnej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

 

U c h w a ł a
Nr 85/x/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku  

w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta i gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

U c h w a ł a
Nr 86/X/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-30 14:03:11)

U c h w a ł a
Nr 87/XI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 sierpnia 2011 roku  

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-26
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-02 11:05:23)

 

U c h w a ł a
Nr 88/XI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-26
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-02 11:05:23)
 

 

U c h w a ł a
Nr 89/XI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 sierpnia 2011 roku  
 
 

 

zmieniająca uchwałę nr 77/X/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzialane przez Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-26
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-02 11:05:23)
 

 

U c h w a ł a
Nr 90/XI/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
26 sierpnia 2011 roku  

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w drodze przetargu

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-08-26
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-02 11:05:23)
 

 

U c h w a ł a
Nr 91/XII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku  

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)

 

U c h w a ł a
Nr 92/XII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)

 

U c h w a ł a
Nr 93/XII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku  
 

 

w sprawie wprowadzenia zmian  w Uchwale nr 57/VIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 18 maja 2011 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)

 

U c h w a ł a
Nr 94/XII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku  

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)

 

U c h w a ł a
Nr 95/xII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku  

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)

U c h w a ł a
Nr 96/XII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)

U c h w a ł a
Nr 97/XII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)

 

U c h w a ł a
Nr 98/XII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)
 

 

U c h w a ł a
Nr 99/XII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku  
 

 

wyboru członka do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)
 

 

U c h w a ł a
Nr 100/XII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
27 września 2011 roku  

 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przasnyszu 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-09-27
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-12 12:17:44)
 

 

U c h w a ł a
Nr 101/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku  
 
 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)
 

 

U c h w a ł a
Nr 102/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)
  

 

U c h w a ł a
Nr 103/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku  

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)

 

U c h w a ł a
Nr 104/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)

 

U c h w a ł a
Nr 105/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku  
 

 

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)

 

U c h w a ł a
Nr 106/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada  2011 roku  

 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)

 

U c h w a ł a
Nr 107/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku  

w sprawie  ustalenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny oraz leśny.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)

U c h w a ł a
Nr 108/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)

U c h w a ł a
Nr 109/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)

 

U c h w a ł a
Nr 110/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowegowraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Chorzele w drodze przetargowej


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)
   

 

U c h w a ł a
Nr 111/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku  
 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)
   

 

U c h w a ł a
Nr 112/XIII/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
15 listopada 2011 roku  

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających samorządu mieszkańców w sołectwach Binduga i Duczymin

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-11-15
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 12:10:51)
 

 

U c h w a ł a
Nr 113/XIV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 grudnia 2011 roku  

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2020 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 12:04:12)

U c h w a ł a
Nr 114/XIV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany uhwały budżetowej na 2011 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 12:04:12)

U c h w a ł a
Nr 115/XIV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 57/VIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 18 maja 2011 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 12:04:12)

 

U c h w a ł a
Nr 116/XIV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Przasnyskiego


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 12:04:12)
    

 

U c h w a ł a
Nr 117/XIV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 grudnia2011 roku  
 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Przasnyskiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 12:04:12)
    

 

U c h w a ł a
Nr 118/XIV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 grudnia 2011 roku  

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Przasnyskiego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 12:04:12)
 

U c h w a ł a
Nr 119/XIV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
12 grudnia 2011 roku  

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta i gminy przez umieszczenie go na strojach sportowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 12:04:12)
 

 

U c h w a ł a
Nr 120/XV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
29 grudnia 2011 roku  
 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-29
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 08:32:14)
   

 

U c h w a ł a
Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
29 grudnia 2011 roku 
  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2012

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-29
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 08:32:14)
  

 

U c h w a ł a
Nr 122/XV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
29 grudnia 2011 roku 

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2011-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-29
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 08:32:14)

U c h w a ł a
Nr 123/XV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

PliPlik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-29
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 08:32:14)

U c h w a ł a
Nr 124/XV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
29 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie  ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-29
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 08:32:14)

 

U c h w a ł a
Nr 125/XV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr 22/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiech 2007-2013


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-29
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 08:32:14)
     

 

U c h w a ł a
Nr 126/XV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
29 grudnia 2011 roku 
  
 

 

w sprawie przyjęcia Proramu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Chorzele na 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-29
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 08:32:14)
     

 

U c h w a ł a
Nr 127/XV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
29 grudnia 2011 roku 
  

 

w sprawie przyjęcia Proramu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście i gminie Chorzele na 2012 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-29
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 08:32:14)
 

U c h w a ł a
Nr 128/XV/11
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
29 grudnia 2011 roku 
 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiących własność Gminy Chorzele ich najemcom

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2011-12-29
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-11 08:32:14)
  

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2011-02-22
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2011-02-22 12:05
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2012-01-11 08:53
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 12 czerwca 2024r. 22:51:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.