Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2008 ROK

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a
Nr 86/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
27 Lutego 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

   

Uchwała
nr 86

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 87/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
27 Lutego 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w porozumieniu zawartym z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie odnośnie współfinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Myszyniec

Uchwała
nr 87

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 88/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
27 Lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

Uchwała
nr 88

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

 

U c h w a ł a
Nr 89/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
27 Lutego 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała
nr 89

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 90/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
27 Lutego 2008 roku

w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi w obrębie wsi Mącice

Uchwała
nr 90

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 91/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
27 Lutego 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej.

Uchwała nr 91

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 92/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 lutego 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, określenia kryteriów oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży.  

Uchwała nr 92

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik PDF
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 93/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 Lutego 2008 roku

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu na 2008 rok.

Uchwała nr 93

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik PDF
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 94/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 Lutego 2008 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji Programów: „Wyrównywania różnic między regionami” oraz „Uczeń na wsi”

Uchwała nr 94

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik PDF
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 95/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 lutego 2008 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 71/XI/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwały nr 85/XII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 95

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 96/XIII/07
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 lutego 2007 roku

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr 96

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 97/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 lutego 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała
nr 97

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 98/XIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
27 Lutego 2008 roku

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Chorzele do Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza”

Uchwała nr 98

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-02-27

Krzysztof Szymaniak  (2008-03-17 14:06:11)

 

U c h w a ł a
Nr 99/XIV/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
28 Marca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.

Uchwała nr 99

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-03-28

Krzysztof Szymaniak  (2008-05-13 11:24:38)

 

U c h w a ł a
Nr 100/XIV/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 marca 2008 roku

w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zarębach  

Uchwała nr 100 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-03-28

Krzysztof Szymaniak  (2008-05-13 11:24:38) 
 

U c h w a ł a
Nr 101/XIV/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 marca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 101

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-03-28

Krzysztof Szymaniak  (2008-05-13 11:24:38)

 

U c h w a ł a
Nr 102/XIV/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 marca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 5 lat położonego w Chorzelach przy ul. Zygmunta Padlewskiego w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 102

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-03-28

Krzysztof Szymaniak  (2008-05-13 11:24:38)

 

U c h w a ł a
Nr 103/XIV/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 marca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 103

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-03-28

Krzysztof Szymaniak  (2008-05-13 11:24:38)

 

U c h w a ł a
Nr 104/XV/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Uchwała nr 104

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-05-13 11:24:38)

 

U c h w a ł a
Nr 105/XV/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Uchwała
nr 105

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-05-13 11:24:38)

 

U c h w a ł a
Nr 106/XV/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 kwietnia 2008 roku

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Chorzele do Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza”

Uchwała nr 106

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-04-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-05-13 11:24:38)

U c h w a ł a
Nr 107/XVI/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
28 maja 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała nr 107

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-05-28

Krzysztof Szymaniak  (2008-06-10 11:13:22)

U c h w a ł a
Nr 108/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską  

Uchwała
nr 108

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25)

 

U c h w a ł a
Nr 109/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała nr 109

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25)

 

U c h w a ł a
Nr 110/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2007 rok

Uchwała nr 110

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25)

 

U c h w a ł a
Nr 111/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury za 2007 rok

Uchwała nr 111 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25) 
 
 

U c h w a ł a
Nr 112/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działek nr 920 i nr 305/2 na rzecz użytkownika wieczystego  

Uchwała nr 112

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25)

 

U c h w a ł a
Nr 113/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 113

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25)

 

U c h w a ł a
Nr 114/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Chorzele do Partnerskiej Grupy Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich"

Uchwała nr 114

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25)

 

U c h w a ł a
Nr 115/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie utworzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego

Uchwała nr 115

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25)

 

U c h w a ł a
Nr 116/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego 

Uchwała
nr 116

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25)

 

U c h w a ł a
Nr 117/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Uchwała nr 117

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-06-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-07-17 10:48:25)

U c h w a ł a
Nr 118/XVIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
14 sierpnia 2008 roku

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 118

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-08-14

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12)

 

U c h w a ł a
Nr 119/XVIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
14 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała nr 119 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-08-14

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12)

U c h w a ł a
Nr 120/XVIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
14 sierpnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętym Uchwałą nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku

Uchwała nr 120

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-08-14

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12) 
 

U c h w a ł a
Nr 121/XVIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
14 sierpnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Uchwała nr 121

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-08-14

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12)

 

U c h w a ł a
Nr 122/XVIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
14 sierpnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Chorzele na lata 2008-2015"

Uchwała nr 122

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-08-14

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12)

 

U c h w a ł a
Nr 123/XVIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
14 sierpnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Krukowo na lata 2008-2015"

Uchwała nr 123

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-08-14

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12)

 

U c h w a ł a
Nr 124/XVIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
14 sierpnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Duczymin na lata 2008-2015"

Uchwała
nr 124

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-08-14

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12)

 

U c h w a ł a
Nr 125/XVIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
14 sierpnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Chorzele na lata 2005-2010

Uchwała nr 125

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-08-14

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12)

U c h w a ł a
Nr 126/XIX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
15 września 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała nr 126

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-09-19

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12)

U c h w a ł a
Nr 127/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała nr 127

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

U c h w a ł a
Nr 128/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską

Uchwała nr 128

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

U c h w a ł a
Nr 129/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską  

Uchwała
nr 129

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

 

U c h w a ł a
Nr 130/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską  

Uchwała nr 130

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

 

U c h w a ł a
Nr 131/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku  

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających samorzadu mieszkańców w sołectwie Duczymin

Uchwała nr 131

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

 

U c h w a ł a
Nr 132/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości prawem użytkowania na rzecz PGE - Dystrybucja Warszawa - Teren sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 132 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

U c h w a ł a
Nr 133/XVII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Chorzelach

Uchwała nr 133

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

 

U c h w a ł a
Nr 134/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr 134

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

 

U c h w a ł a
Nr 135/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku  

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr 135

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

 

U c h w a ł a
Nr 136/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr 136

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

 

U c h w a ł a
Nr 137/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku  

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała
nr 137

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

 

U c h w a ł a
Nr 138/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr 138

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

U c h w a ł a
Nr 139/XX/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 października
2008 roku  

w sprawie użyczenia nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Chorzele na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach

Uchwała nr 139

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-10-30

Krzysztof Szymaniak  (2008-11-12 09:31:21)

 

U c h w a ł a
Nr 140/XXI/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała nr 140 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-11-19

Krzysztof Szymaniak  (2008-12-11 12:04:56)

U c h w a ł a
Nr 141/XXI/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 listopada 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską  

Uchwała nr 141

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-11-19

Krzysztof Szymaniak  (2008-12-11 12:04:56)

U c h w a ł a
Nr 142/XXI/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 listopada 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską  

Uchwała nr 142

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-11-19

Krzysztof Szymaniak  (2008-12-11 12:04:56)

 

U c h w a ł a
Nr 143/XXI/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 listopada 2008 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 128/XX/08 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2008 roku 

Uchwała nr 143

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-11-19

Krzysztof Szymaniak  (2008-12-11 12:04:56)

U c h w a ł a
Nr 144/XXI/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 listopada 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 

Uchwała nr 144

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-11-19

Krzysztof Szymaniak  (2008-12-11 12:04:56)

 

U c h w a ł a
Nr 145/XXI/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 listopada 2008 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała
nr 145

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-11-19

Krzysztof Szymaniak  (2008-12-11 12:04:56)

 

U c h w a ł a
Nr 146/XXI/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 listopada 
2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 22/IV/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2007 r. dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr 146

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-11-19

Krzysztof Szymaniak  (2008-12-11 12:04:56)

U c h w a ł a
Nr 147/XXI/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
19 listopada 
2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Przasnyskim, Województwem Mazowieckim, Miastem Przasnysz, Gminą Przasnysz, Gminą Czernice Borowe, Gminą Krasne, Gminą Jednorożec, Gminą Krzynowłoga Mała dotyczącej realizacji projektu o nazwie "Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Przasnysz" .

Uchwała nr 147

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-11-19

Krzysztof Szymaniak  (2008-12-11 12:04:56)

U c h w a ł a
Nr 148/XXIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2008 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2009

Uchwała nr 148

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-01-12 10:12:09)

 

U c h w a ł a
Nr 149/XXIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2008 roku  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała nr 149 

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-01-12 10:12:09)

U c h w a ł a
Nr 150/XXIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2008 roku

w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy

Uchwała nr 150

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-01-12 10:12:09)

U c h w a ł a
Nr 151/XXIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2008 roku

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała nr 151

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-01-12 10:12:09)

U c h w a ł a
Nr 152/XXIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki na okres 5 lat, położonej w Chorzelach w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 152

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-01-12 10:12:09)

U c h w a ł a
Nr 153/XXIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Chorzele na 2009 rok

Uchwała nr 153

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-01-12 10:12:09)
 

U c h w a ł a
Nr 154/XXIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście i gminie Chorzele na 2009 rok 

Uchwała
nr 154

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-01-12 10:12:09)
 

U c h w a ł a
Nr 155/XXIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 grudnia 2008 roku

w sprawie zawarcia Porozumienia z Wójtem Gminy Krzynowłoga Mała i Wójtem Gminy Jednorożec dotyczącego częściowego zwrotu kosztów zakupu zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała nr 155

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2008-12-30

Krzysztof Szymaniak  (2009-01-12 10:12:09)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-08
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 10:27
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 12 czerwca 2024r. 23:50:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.