Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

2010 rok

NUMER ZARZĄDZENIA

DOTYCZY

TREŚĆ

Zarządzenie
Nr 1/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 stycznia 2010

w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 1/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-01 -04  
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-16 12:54:21)

Zarządzenie
Nr 2/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
7 stycznia 2010

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 2/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-01 -07             
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-16 12:54:21)

Zarządzenie
Nr 3/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 stycznia 2010

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 3/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-01 -04              
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-16 12:54:21)

Zarządzenie
Nr 4/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 lutego 2010

w sprawie utworzenia Systamu Stałych Dyżurów Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Zarządzenie

nr 4/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-02 -04              
Krzysztof Szymaniak  (2010-02-17 11:19:59)

Zarządzenie
Nr 5/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 marca 2010

w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 5/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-03 -04  
Krzysztof Szymaniak  (2010-03-17 10:48:01)

Zarządzenie
Nr 6/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
5 marca 2010

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie

nr 6/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-03 -05   
Krzysztof Szymaniak  (2010-03-17 10:48:01)

Zarządzenie
Nr 7/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
10 marca 2010

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2009 rok

Zarządzenie

nr 7/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-03 -10   
Krzysztof Szymaniak  (2010-03-17 10:48:01)

Zarządzenie
Nr 4/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
10 marca 2010

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie

nr 8/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-03 -10   
Krzysztof Szymaniak  (2010-03-17 10:48:01)

Zarządzenie
Nr 9/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
17 marca 2010

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Zarządzenie

nr 9/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-03 -17   
Krzysztof Szymaniak  (2010-03-17 10:48:01)

Zarządzenie
Nr 10/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
24 marca 2010

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie

nr 10/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-03-24                 
Krzysztof Szymaniak  (2010-05-19 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 11/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
24 marca 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 11/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-03 -24                  
Krzysztof Szymaniak  (2010-05-19 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 12/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 marca 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.

Zarządzenie

nr 12/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-03 -31                  
Krzysztof Szymaniak  (2010-05-19 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 13/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 marca 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 13/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-03 -31   
Krzysztof Szymaniak  (2010-05-19 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 14/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 kwietnia 2010

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Chorzele 

Zarządzenie

nr 14/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-04 -12    
Krzysztof Szymaniak  (2010-05-19 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 15/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 kwietnia 2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert

Zarządzenie

nr 15/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-04 -22    
Krzysztof Szymaniak  (2010-05-19 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 16/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 kwietnia 2010

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za I kwartał 2010 roku 

Zarządzenie

nr 16/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-04 -23    
Krzysztof Szymaniak  (2010-05-19 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 7/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
10 maja 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.

Zarządzenie

nr 17/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-05 -10    
Krzysztof Szymaniak  (2010-05-19 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 18/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
24 maja 2010

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie

nr 18/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-05 -24    
Krzysztof Szymaniak  (2010-06-14 08:02:59)

Zarządzenie
Nr 19/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
24 maja 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 19/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-05 -24    
Krzysztof Szymaniak  (2010-06-14 08:02:59)

Zarządzenie
Nr 20/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 maja 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 20/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-05 -26    
Krzysztof Szymaniak  (2010-06-14 08:02:59)

Zarządzenie
Nr 21/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 maja 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 21/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-05-26                      
Krzysztof Szymaniak  (2010-06-14 08:02:59)

Zarządzenie
Nr 22/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
2 czerwca 2010

w sprawie dokonania zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie

nr 22/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-06 -02                      
Krzysztof Szymaniak  (2010-06-14 08:02:59)

Zarządzenie
Nr 23/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
7 czerwca 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 23/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-06 -07                      
Krzysztof Szymaniak  (2010-06-14 08:02:59)

Zarządzenie
Nr 24/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
8 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 24/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-06 -08    
Krzysztof Szymaniak  (2010-06-14 08:02:59)

Zarządzenie
Nr 25/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
8 czerwca 2010

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie

nr 25/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-06 -08     
Krzysztof Szymaniak  (2010-06-14 08:02:59)

Zarządzenie
Nr 26/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
8 czerwca 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 110/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 26/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-06 -08     
Krzysztof Szymaniak  (2010-06-14 08:02:59)

Zarządzenie
Nr 27/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
18 czerwca 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.

Zarządzenie

nr 27/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-06 -18     
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 28/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 czerwca 2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Zarządzenie

nr 28/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-06 -23     
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 29/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 czerwca 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 29/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-06 -23    
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 30/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 30/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-06 -30    
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 31/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 

w sprawie

Zarządzenie

nr 31/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński 

             

Zarządzenie
Nr 32/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 lipca 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 32/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-07 -23                      
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 33/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 lipca 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 33/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-07 -23                      
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 34/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 lipca 2010

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za II kwartał 2010 roku

Zarządzenie

nr 34/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-07 -23    
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 35/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 

w sprawie

Zarządzenie

nr 35/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

Zarządzenie
Nr 36/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
16 sierpnia 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 36/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-08 -16     
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 37/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
16 sierpnia 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 37/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-08 -16     
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 38/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
18 sierpnia 2010

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010

Zarządzenie

nr 38/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-08 -18     
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 13:22:21)

NUMER ZARZĄDZENIA

DOTYCZY

TREŚĆ

Zarządzenie
Nr 39/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 sierpnia 2010

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pruskołęka"

Zarządzenie

nr 39/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-08 -23   
Krzysztof Szymaniak  (2010-08-24 12:54:21)

Zarządzenie
Nr 40/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
6 września 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 40/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -06                 
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 41/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
6 września 2010

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 30.10.2010r.

Zarządzenie

nr 41/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -06                  
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 42/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 września 2010

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia oględzin mieszkaniowego zasobu gminnego stanowiącego w 100% własność Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 42/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -14                  
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 43/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
15 września 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 43/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -15   
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  
 

Zarządzenie
Nr 44/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
15 września 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie

nr 44/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -15    
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)     

Zarządzenie
Nr 45/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
21 września 2010

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie

nr 45/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -21    
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)     
 

Zarządzenie
Nr 46/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
21 września 2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie

nr 46/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -21    
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 47/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 września 2010

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 47/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -22    
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 48/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 września 2010

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 48/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09-22                      
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 49/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 września 2010

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 49/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -22                      
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 50/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 września 2010

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 50/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -22                      
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 51/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 wrzesnia 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 51/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -30    
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 52/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 września 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 52/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-09 -30     
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 53/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 października 2010

w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej w Gminie Chorzele

Zarządzenie

nr 53/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-10 -04     
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 54/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
13 października 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 54/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-10 -13     
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 55/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
13 października 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 55/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-10 -13     
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 56/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 października 2010

w sprawie planu kont dla projektu p.n. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na 2007-2013

Zarządzenie

nr 56/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-10 -14     
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 57/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 października 2010

w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla projektu współfinansowego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, p.n. "E-Chorzele - Urząd bez wychodzenia z domu, Urząd bez Barier"  

Zarządzenie

nr 57/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-10 -14     
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 58/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 października 2010

w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla projektu współfinansowego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, p.n. "Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę sali gimnastycznej prze SP w Krukowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duczyminie wraz z budową sali gimnastycznej"  

Zarządzenie

nr 58/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-10 -14     
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 59/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
25 października 2010

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Chorzele za III kwartał 2010 roku

Zarządzenie

nr 59/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-10-14                            
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 60/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 października 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 60/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-10 -29                          
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 61/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 października 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 61/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-10 -29                          
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 62/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
5 listopada 2010

w sprawie wykonania przepisów o ochronie danych osobowych

Zarządzenie

nr 62/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-11 -05     
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 63/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
10 listopada 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu

Zarządzenie

nr 63/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-11 -10      
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 64/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 listopada 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 64/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-11 -12      
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 65/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
15 listopada 2010

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018

Zarządzenie

nr 65/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-11 -15      
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 66/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
16 listopada 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 66/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-11 -16      
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)  

Zarządzenie
Nr 67/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
16 listopada 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 67/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-11 -16     
Krzysztof Szymaniak  (2010-11-22 11:28:21)

Zarządzenie
Nr 68/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 listopada 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 68/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-11 -29     
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 69/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
29 listopada 2010 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 69/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński 

2010-11 -29
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)
               

Zarządzenie
Nr 70/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
 29 listopada 2010

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 70/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-11 -29                          
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 71/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 grudnia 2010

w sprawie planu kont dla projektu p.n. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" w ramach POKL 2007-2013

Zarządzenie

nr 71/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-12 -03                          
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 72/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
8 grudnia 2010

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 72/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-12 -08     
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 73/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
9 grudnia 2010

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 73/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-12-09
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 74/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 grudnia 2010

w sprawie zmian w zarządzeniu nr 68/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 74/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-08 -16      
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 75/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 grudnia 2010

w sprawie zniszczenia pieczęci imiennych Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 75/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-12 -09      
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 76/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 grudnia 2010

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia powierzonego pracownikowi 

Zarządzenie

nr 76/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-12 -09      
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 37/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 grudnia 2010

w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 77/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2010-12 -09      
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 78/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
10 grudnia 2010

w sprawie zniszczenia pieczęci imiennych Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 78/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -10     
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 79/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
10 grudnia 2010 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum w Chorzelach

Zarządzenie

nr 79/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2010-12 -10
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)
               

Zarządzenie
Nr 80/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
 13 grudnia 2010

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie

nr 80/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -13                          
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-13 11:57:12)

Zarządzenie
Nr 81/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 grudnia 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 81/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -14                          
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-22 09:55:34)

Zarządzenie
Nr 82/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 grudnia 2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie

nr 82/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -14  
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-22 09:55:34) 

Zarządzenie
Nr 83/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
14 grudnia 2010

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie

nr 83/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -14  
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-22 09:55:34) 

Zarządzenie
Nr 84/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
15 grudnia 2010

w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach

Zarządzenie

nr 84/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -15  
Krzysztof Szymaniak  (2010-12-22 09:55:34)

Zarządzenie
Nr 85/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
...... 2010

Zarządzenie

nr 85/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie
Nr 86/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
.................2010

Zarządzenie

nr 86/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

 

Zarządzenie
Nr 87/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
28 grudnia 2010

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia powierzonego pracownikowi 

Zarządzenie

nr 87/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -28  
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-17 10:09:05)

Zarządzenie
Nr 88/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 grudnia 2010

w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia stanu technicznego wykonania naprawy dróg gminnych 

Zarządzenie

nr 88/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -15  
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-17 10:09:05)

Zarządzenie
Nr 89/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
31 grudnia 2010 

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 89/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -31  
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-17 10:09:05)
               

Zarządzenie
Nr 90/2010
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
 31 grudnia 2010

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 90/2010

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2010-12 -31  
Krzysztof Szymaniak  (2010-01-17 10:09:05)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-18
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-18 11:11
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2011-01-17 10:12
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2024r. 07:01:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.