Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
/

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

2014 ROK

 

Zarządzenie
Nr 1/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
02 stycznia 2014 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2014-01-02
Marcin Trojanowski (2014-01-05 14:17)

Zarządzenie
Nr 2/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
03 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2014-01-03
Marcin Trojanowski (2014-01-05 14:18)

Zarządzenie
Nr 3/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
07 stycznia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
 
2014-01-07
Marcin Trojanowski (2014-01-05 15:17)

Zarządzenie
Nr 6/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
13 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2014-01-13
Marcin Trojanowski (2014-01-14 12:22)

Zarządzenie
Nr 7/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
17 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2014-01-17
Marcin Trojanowski (2014-01-20 11:16)

Zarządzenie
Nr 9/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
24 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetagowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
 
2014-02-24
Marcin Trojanowski (2014-01-27 14:17)

Zarządzenie
Nr 10/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
27 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót dotyczących zadania pn.: "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum chorzel", określonych w umowie Nr 163/2013/ROZ/BOP z dnia 04.09.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2014-01-27
Marcin Trojanowski (2014-01-29 11:17)

Zarządzenie
Nr 11/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
28 stycznia 2014 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
 
2014-01-28
Marcin Trojanowski (2014-01-29 11:19)

Zarządzenie
Nr 12/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
29 stycznia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2014-01-29
Marcin Trojanowski (2014-01-31 08:31)

Zarządzenie
Nr 13/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
31 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2014-01-31
Marcin Trojanowski (2014-01-31 15:11)

Zarządzenie
Nr 14/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
07 lutego 2014 roku

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-02-07
Marcin Trojanowski (2014-02-10 11:11

Zarządzenie
Nr 15/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
11 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak
2014-02-11
Marcin Trojanowski (2014-02-11 14:11)

 

Zarządzenie
Nr 16/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
11 lutego 2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf

Regina Grzelak

2014-02-11
Marcin Trojanowski (2014-02-11 14:15)

Zarządzenie
Nr 17/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
11 lutego 2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak

2014-02-11
Marcin Trojanowski (2014-02-11 14:17)

Zarządzenie
Nr 18/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 lutego 2014 roku

wzmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak

2014-02-18
Marcin Trojanowski (2014-02-18 14:17)

Zarządzenie
Nr 19/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 lutego 2014 roku

wzmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak

2014-02-18
Marcin Trojanowski (2014-02-18 14:23)

Zarządzenie
Nr 20/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
18 lutego 2014 roku

w sprawie ustalenia ceny za drewno pochodzące z działki oznaczonej nr ewidencyjnym: 324/5 (obręb Zaręby), stanowiącej mienie komunalne Gminy Chorzele oraz ogłoszenia przetargu na jego sprzedaż

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak

2014-02-18
Marcin Trojanowski (2014-02-18 12:17)

Zarządzenie
Nr 25/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
10 marca 2014 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podst awowej w Krukowie

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-03-10

2014-03-10
Marcin Trojanowski (2014-03-10 14:20)

Zarządzenie
Nr 26/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
11 marca 2014 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podst awowej im. Marszałka Jóżefa Piłsudskiego w Chorzelach

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-03-13

2014-03-13
Marcin Trojanowski (2014-03-12 10:20)

Zarządzenie
Nr 27/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
13 marca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ochrony srodowiska i ekologii

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-03-13

2014-03-13
Marcin Trojanowski (2014-03-13 11:09)

Zarządzenie
Nr 31/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 marca 2014 roku

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-03-19

2014-03-13
Marcin Trojanowski (2014-03-19 )

Zarządzenie
Nr 32/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
19 marca 2014 roku

zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-03-19

2014-03-13
Marcin Trojanowski (2014-03-19 )

Zarządzenie
Nr 44/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 
z dnia 
14 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondecyjnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-04-14

2014-03-13
Marcin Trojanowski (2014-04-16 )

Zarządzenie
Nr 45/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 
z dnia 
16 kwietnia 2014 roku

w sprawie ustalenia ramowych procedur udzielania zamówię-1, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2014-04-16

2014-03-13
Wojciech Fronczak (2014-04-18)

Zarządzenie
Nr 46/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 
z dnia 
16kwietnia 2014 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 00 euro.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2014-04-16

2014-03-13
Wojciech Fronczak (2014-04-18 )

Zarządzenie
Nr 47/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 
z dnia 
22 kwietnia 2014 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele


za I kwartał 2014 roku

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-04-22

2014-03-13
Wojciech Fronczak (2014-04-23 )

Zarządzenie
Nr 48/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 
z dnia 
22 kwietnia 2014 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2013 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-04-22

2014-03-13
Marcin Trojanowski (2014-04-23 )

Zarządzenie
Nr 49/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
24 kwietnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej polożonej przy ul. Zduńskiej 35A w Chorzelach przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-04-24


Marcin Trojanowski (2014-04-24 )

Zarządzenie
Nr 50/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
25 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej projekty ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ochrony środowiska i ekologii

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-04-25


Marcin Trojanowski (2014-05-05 )

Zarządzenie
Nr 51/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
25 kwietnia 2014 roku

w sprawie powerzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-04-25


Marcin Trojanowski (2014-05-05 )

Zarządzenie
Nr 52/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
30 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót dotyczących zadania pn.: "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel", określonych w umowie Nr 163/2013/ROZ.BOP z dnia 04.09.2013 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-04-30


Marcin Trojanowski (2014-05-05 )

Zarządzenie
Nr 53/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
02 maja 2014 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Miasta i Gminy Chorzele w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-04-25


Marcin Trojanowski (2014-05-05 )

Zarządzenie
Nr 54/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 
12 maja 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zamówienia pn.: "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel".

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2014-05-12


Marcin Trojanowski (2014-05-14 )

Zarządzenie
Nr 55/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 maja 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dodatkowych w ramach inwestycji pn.: "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel".

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2014-05-12


Marcin Trojanowski (2014-05-14 )

Zarządzenie
Nr 56/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 maja 2014 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Chorzele 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2014-05-12


Marcin Trojanowski (2014-05-14 )

Zarządzenie
Nr 57/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
12 maja 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2014-05-12


Marcin Trojanowski (2014-05-14 )

Zarządzenie
Nr 58/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
13 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do ustalenia ramowych procedur udzielania zamówień, któreych wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2014-05-13

Marcin Trojanowski (2014-05-20 )

Zarządzenie
Nr 59/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 
z dnia 
14 maja 2014 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2013 rok.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Regina Grzelak 2014-05-14


Marcin Trojanowski (2014-05-20 )

Zarządzenie  
Nr 62/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   
z dnia   
28 maja 2014 roku

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 r

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-05-14


Wojciech Fronczak (2014-05-29 )

Zarządzenie  
Nr 64/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   
z dnia   
30 maja 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-05-30


Wojciech Fronczak (2014-05-02 )

Zarządzenie  
Nr 67/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   
z dnia   
13 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-06-13


Wojciech Fronczak (2014-06-16 )

Zarządzenie  
Nr 68/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   
z dnia   
16 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji ds Rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium


Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-06-16


Wojciech Fronczak (2014-06-18 )

Zarządzenie  
Nr 70/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   
z dnia   
26 czerwca 2014 roku

w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-06-24


Wojciech Fronczak (2014-06-26 )

Zarządzenie  
Nr 71/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   
z dnia   
30 czerwca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy    w drodze bezprzetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-06-30


Wojciech Fronczak (2014-07-02 )

Zarządzenie  
Nr 72/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   
z dnia   
30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.


Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-06-30


Wojciech Fronczak (2014-07-02 )

Zarządzenie  
Nr 73/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   
z dnia   
01 lipca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, położonej przy uL Zduńskiej w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-07-01


Wojciech Fronczak (2014-07-02 )

Zarządzenie  
Nr 74/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   
z dnia   
01 lipca 2014 roku

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych podległych Gminie Chorzele.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-07-01


Wojciech Fronczak (2014-07-02 )

Zarządzenie    
Nr 75/2014    
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele     
z dnia     
02 lipca 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.:

"Budowa linii  napowietrznej w celu budowy oświetlenia (4 słupy) w miejscowości Dzierzęga Nadbory gm. Chorzele" zgodnie z umową 113/2014/ROZ.ASO z dnia 03.06.2014r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 

Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf

Beata Szczepankowska 

2014-07-02


Wojciech Fronczak (2014-07-02 )


Zarządzenie    
Nr 76/2014    
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele     
z dnia     
07 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego

gazety "Nasza Gmina Chorzele" Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy

Chorzele.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-07-07


Wojciech Fronczak (2014-07-07 )


Zarządzenie    
Nr 77/2014    
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele     
z dnia     
07 lipca 2014 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy  Dyrektor Żłobka Miejskiego w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-07-07


Wojciech Fronczak (2014-07-07 )


Zarządzenie    
Nr 78/2014    
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele     
z dnia     
07 lipca 2014 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy  Kierownik Klubu Dziecięcego w Chorzelach

Typ dokument
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-07-07


Wojciech Fronczak (2014-07-07 )


Zarządzenie
Nr 80/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajqcych się o awans

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 2014-07-21


Wojciech Fronczak (2014-07-21 )


Zarządzenie
Nr 81/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
21 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska

 2014-07-21

Wojciech Fronczak (2014-07-21 )Zarządzenie
Nr 82/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
31 lipca 2014 rok
u

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-07-31

Wojciech Fronczak (2014-07-31 )Zarządzenie
Nr 83/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
31 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania na zbycie nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Chorzele.

Typ dokumentu:

Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf

Beata Szczepankowska 

2014-07-31

Wojciech Fronczak (2014-07-31 )Zarządzenie
Nr 84/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
31 lipca 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-07-31

Wojciech Fronczak (2014-07-31 )


Zarządzenie
Nr 85/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
31 lipca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 66/2012 z dnia 01 czerwca  2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad(polityki) rachunkowości oraz  zakładowego planu kont

Typ dokumentu:

Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf

Beata Szczepankowska 

2014-07-31

Wojciech Fronczak (2014-07-31 )Zarządzenie
Nr 86/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
01 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-01-08

Wojciech Fronczak (2014-01-08 )Zarządzenie
Nr 87/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
04 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z wykonaniem zabezpieczenia  przeciwpożarowego budynku żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola przy ul. Wesołej w  Chorzelach określonychw umowie nr 148/2014/ROZ.RS z dnia 17.07.2014r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-04-08

Wojciech Fronczak (2014-04-08 )Zarządzenie
Nr 88/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
04 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zamówienia pn.: "Odmulenie dna oraz  wyrównanie skarp zbiornika wodnego "Zalew" położonego w miejscowości Chorzele na działce  nr ew. 569/8."

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-04-08

Wojciech Fronczak (2014-04-08 )Zarządzenie
Nr 89/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
04 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy  Kierownik- Opiekun Klubu Dziecięcego w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-04-08

Wojciech Fronczak (2014-04-08 )Zarządzenie
Nr 90/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
05 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do obioru końcowego robót pn.: "Wykonanie ogrzewania  w budynku OSP Rycice"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-05-08

Wojciech Fronczak (2014-05-08 )Zarządzenie
Nr 91/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
05 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do obioru końcowego robót pn.: "Remont pomieszczeń  Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-05-08

Wojciech Fronczak (2014-05-08 )Zarządzenie
Nr 92/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia
06 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych pn.:  "Budowa budynku wolnostojącego na potrzeby żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w  Chorzelach przy ulicy Wesołe "

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-05-08

Wojciech Fronczak (2014-05-08 )Zarządzenie  
Nr 93/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dodatkowych w przedmiocie wykonania robót  budowlanych pn.: "Budowa budynku wolnostojącego na potrzeby żłobka, klubów dziecięcych i  przedszkola w Chorzelach przy ulicy Wesołej 1" polegających na wykonaniu patio z kostki  polbruk wraz z przyłączem elektrycznym i wodociągowym oraz zakup i zamontowanie luster  zgodnie z projektem aranżacji budynku przedszkola.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-08-06

Wojciech Fronczak (2014-08-06 )Zarządzenie  
Nr 93/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dodatkowych w przedmiocie wykonania robót  budowlanych pn.: "Budowa budynku wolnostojącego na potrzeby żłobka, klubów dziecięcych i  przedszkola w Chorzelach przy ulicy Wesołej 1" polegających na wykonaniu patio z kostki  polbruk wraz z przyłączem elektrycznym i wodociągowym oraz zakup i zamontowanie luster  zgodnie z projektem aranżacji budynku przedszkola.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :

Data utworzenia: 
Udostępnił:

Plik pdf
Beata Szczepankowska 

2014-08-06

Wojciech Fronczak (2014-08-06 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 106/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 1 września 2014 r .

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Elżbiety Kobus Dyrektora Żłobka  Miejskiego w Chorzelach


Typ dokumentu:  Plik pdf
Autor dokumentu: 
Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-01
Udostępnił:

Wojciech Fronczak (2014-09-01 )


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 107/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania  korespondencyjnego.


Typ dokumentu:  Plik pdf
Autor dokumentu: 
Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-04
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-04 ) 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 108/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Typ dokumentu:  Plik pdf
Autor dokumentu: 
Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-04
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-04 ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Grażyny Wałpuskiej Kierownika  Opiekuna Klubu Dziecięcego w Chorzelach


Typ dokumentu:  Plik pdf

Autor dokumentu:  Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-04
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-04 ) 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 110/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Typ dokumentu:  Plik pdf

Autor dokumentu:  Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-04
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-04 ) 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 111/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia  6 maja 2011r. w sprawie powołania 

i składu Zespołu Interdyscyplinarnego


Typ dokumentu:  Plik pdf

Autor dokumentu:  Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-09
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-09 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄDZENIE NR 112/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem renowacji dwóch  mogił zbiorowych niemieckich (czterech i pięciu) i jednej mogiły zbiorowej dwóch  nieznanych rosyjskich żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej na cmentarzu  wyznaniowym ewangelickim w Mącicach oraz wykonaniem mogiły zbiorowej 3ech polskich  żołnierzy poległych w 1919 roku na cmentarzu wyznaniowym katolickim w Zarębach  określonych w umowie: Nr 152/14/ROZ.RS z dnia 23.07.2014 r.


Typ dokumentu:  Plik pdf

Autor dokumentu:  Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-09
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-09 ) 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 113/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji


Typ dokumentu:  Plik pdf

Autor dokumentu:  Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-10
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-10 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 114/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie spisu z natury


Typ dokumentu:  Plik pdf

Autor dokumentu:  Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-10
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-10 ) 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 115/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie spisu z natury


Typ dokumentu:  Plik pdf

Autor dokumentu:  Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-10
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-10 ) 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 116/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie spisu z natury


Typ dokumentu:  Plik pdf

Autor dokumentu:  Beata Szczepankowska 
Data utworzenia: 
2014-09-10
Udostępnił:

 Wojciech Fronczak (2014-09-10 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 117/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.


Typ dokumentu:    Plik pdf
Autor dokumentu: 
  Beata Szczepankowska   
Data utworzenia: 
  2014-09-10  
Udostępnił:
 

 Wojciech Fronczak (2014-09-10 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄDZENIE NR 118/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek  organizacyjnych podległych Gminie Chorzele


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:    Beata Szczepankowska   
Data utworzenia: 
  2014-09-18
Udostępnił:
 

 Wojciech Fronczak (2014-09-18 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄDZENIE NR 119/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:    Beata Szczepankowska   
Data utworzenia: 
  2014-09-23
Udostępnił:
 

 Wojciech Fronczak (2014-09-23) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 120/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele m  z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n.  " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 -  Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:    Beata Szczepankowska   
Data utworzenia: 
  2014-09-26
Udostępnił:
 

 Wojciech Fronczak (2014-09-26 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 121/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:    Beata Szczepankowska   
Data utworzenia: 
  2014-09-30
Udostępnił:
 

 Wojciech Fronczak (2014-09-30 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄDZENIE NR 123/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n.  " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 -  Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:    Beata Szczepankowska   
Data utworzenia: 
  2014-10-03
Udostępnił:
 

 Wojciech Fronczak (2014-10-03 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 124/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Chorzele


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:    Beata Szczepankowska    
Data utworzenia: 
   2014-10-3
Udostępnił:
   

 Wojciech Fronczak (2014-10-3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 125/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia   6 maja 2011r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:    Beata Szczepankowska   
Data utworzenia: 
  2014-10-06
Udostępnił:
 

 Wojciech Fronczak (2014-10-06 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 126/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 9 października 2014 r.

sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:    Beata Szczepankowska    
Data utworzenia: 
   2014-10-09 
Udostępnił:
   

 Wojciech Fronczak (2014-10-09 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 127/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.


Typ dokumentu:        Plik pdf

Autor dokumentu:      Beata Szczepankowska      
Data utworzenia: 
    2014-10-14  
Udostępnił:
    

 Wojciech Fronczak (2014-10-14 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej


Typ dokumentu:        Plik pdf

Autor dokumentu:      Beata Szczepankowska      
Data utworzenia: 
    2014-10-14  
Udostępnił:
    

 Wojciech Fronczak (2014-10-14 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄDZENIE NR 130/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy  ds. podatków, obsługi i prowadzenia kasy

Typ dokumentu:        Plik pdf

Autor dokumentu:      Beata Szczepankowska      
Data utworzenia: 
    2014-10-21  
Udostępnił:
    

 Wojciech Fronczak (2014-10-21 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 131/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.


Typ dokumentu:        Plik pdf

Autor dokumentu:      Beata Szczepankowska      
Data utworzenia: 
    2014-10-21  
Udostępnił:
    

 Wojciech Fronczak (2014-10-21 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 132/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko pracy  ds. inwestycyjnych


Typ dokumentu:            Plik pdf

Autor dokumentu:        Beata Szczepankowska        
Data utworzenia: 
      2014-10-21
Udostępnił:
      

   Wojciech Fronczak (2014-10-21 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ZARZĄDZENIE NR 133/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z wykonaniem zadania pn. "Rozbudowa  drogi gminnej nr 320145W w miejscowości Nowa Wieś", określonych w umowie  nr 188/2014/KRMG z dnia 29.09.2014r.


Typ dokumentu:            Plik pdf

Autor dokumentu:        Beata Szczepankowska        
Data utworzenia: 
      2014-10-28     
Udostępnił:
      

   Wojciech Fronczak (2014-10-28 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 134/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n.  " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Remont  połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Duczyminie oraz  zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu


Typ dokumentu:            Plik pdf

Autor dokumentu:        Beata Szczepankowska        
Data utworzenia: 
      2014-10-28
Udostępnił:
      

   Wojciech Fronczak (2014-10-28 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 135/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n.  " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Remont  połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w  miejscowości Przysowy  oraz  zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu


Typ dokumentu:            Plik pdf

Autor dokumentu:        Beata Szczepankowska        
Data utworzenia: 
      2014-10-28    
Udostępnił:
      

   Wojciech Fronczak (2014-10-28 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 136/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ochraniających lokale obwodowych komisji  wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi  wydarzeniami


Typ dokumentu:            Plik pdf

Autor dokumentu:        Beata Szczepankowska        
Data utworzenia: 
      2014-10-30    
Udostępnił:
      

   Wojciech Fronczak (2014-10-30 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Z ARZĄDZENIE NR 137/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n.  " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Remont  połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysowy oraz  zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu


Typ dokumentu:            Plik pdf

Autor dokumentu:        Beata Szczepankowska        
Data utworzenia: 
      2014-10-28    
Udostępnił:
      

   Wojciech Fronczak (2014-10-28 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 138/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele     z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z wykonaniem zadania pn. "Telewizyjny  system monitoringu ulicznego dla miasta Chorzele", określonych w umowie nr 145/2014/ROZ.RS  z dnia 17.07.2014r.


Typ dokumentu:                Plik pdf

Autor dokumentu:          Beata Szczepankowska          
Data utworzenia: 
        2014-11-03   
Udostępnił:
        

      Wojciech Fronczak (2014-11-03 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 139/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele     z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 66/2012 z dnia 01 czerwca  2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad(polityki) rachunkowości oraz  zakładowego planu kont


Typ dokumentu:                Plik pdf

Autor dokumentu:          Beata Szczepankowska          
Data utworzenia: 
        2014-11-03      
Udostępnił:
        

      Wojciech Fronczak (2014-11-03 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 140/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele     z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji do obioru robót pn.: Montażu zakupionego pieca  nadmuchowego w Świetlicy wiejskiej i Lokalu wyborczym w miejscowości Bagienice  Wielkie


Typ dokumentu:                Plik pdf

Autor dokumentu:          Beata Szczepankowska          
Data utworzenia: 
        2014-11-05      
Udostępnił:
        

      Wojciech Fronczak (2014-11-05 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 141/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n.  " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 -  Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień  Wieś.


Typ dokumentu:                    Plik pdf

Autor dokumentu:            Beata Szczepankowska            
Data utworzenia: 
          2014-11-07
Udostępnił:
          

          Wojciech Fronczak (2014-11-07 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ZARZĄDZENIE NR 142/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n.  " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 -  Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice.


Typ dokumentu:                    Plik pdf

Autor dokumentu:            Beata Szczepankowska            
Data utworzenia: 
          2014-11-07  
Udostępnił:
          

          Wojciech Fronczak (2014-11-07 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 143/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie planu kont w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w  aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 , nazwa projektu  "Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla Projektu Przebudowa i rozbudowa  miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.


Typ dokumentu:                    Plik pdf

Autor dokumentu:            Beata Szczepankowska            
Data utworzenia: 
          2014-11-07    
Udostępnił:
          

          Wojciech Fronczak (2014-11-07 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 144/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy


Typ dokumentu:                    Plik pdf

Autor dokumentu:            Beata Szczepankowska            
Data utworzenia: 
          2014-11-10   
Udostępnił:
          

          Wojciech Fronczak (2014-11-10 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ZARZĄDZENIE NR 145/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 10 listopada 2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Budowa placu  zabaw dla dzieci młodszych zlokalizowanego na działce nr 1414/3, położonej w  Chorzelach przy ul. Wesołej", określonych w umowie Nr 181/2014/KRO.MJ z dnia  12.09.2014r


Typ dokumentu:                    Plik pdf

Autor dokumentu:            Beata Szczepankowska            
Data utworzenia: 
          2014-11-10   
Udostępnił:
          

          Wojciech Fronczak (2014-11-10 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ZARZĄDZENIE NR 146/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w załączniku do zarządzenia nr 136/2014 z dnia  30 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ochraniających lokale  obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej  nadzwyczajnymi wydarzeniami


Typ dokumentu:                    Plik pdf

Autor dokumentu:            Beata Szczepankowska            
Data utworzenia: 
          2014-11-10   
Udostępnił:
          

          Wojciech Fronczak (2014-11-10 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 149/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Oświetlenie uliczne  w miejscowości Chorzele, ul. Pogodna, gm. Chorzele - montaż 2 szt. opraw oświetleniowych  70 W wraz z wymaganymi materiałami" zgodnie ze zleceniem z dnia 29.10.2014r.


Typ dokumentu:                    Plik pdf

Autor dokumentu:            Beata Szczepankowska            
Data utworzenia: 
          2014-11-17  
Udostępnił:
          

          Wojciech Fronczak (2014-11-17 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 150/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.


Typ dokumentu:                    Plik pdf

Autor dokumentu:            Beata Szczepankowska            
Data utworzenia: 
          2014-11-18  
Udostępnił:
          

          Wojciech Fronczak (2014-11-18 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 151/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele   z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Budowa  napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm! o długości 84m w  miejscowości Łaz, gm. Chorzele" zgodnie z umową 198/2014/ROZ.ASO z dnia 09.10.2014r.

Typ dokumentu:                    Plik pdf

Autor dokumentu:            Beata Szczepankowska            
Data utworzenia: 
          2014-11-19  
Udostępnił:
          

          Wojciech Fronczak (2014-11-19 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 152/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-11-19    
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-11-19 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


ZARZĄDZENIE NR 153/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-11-19    
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-11-19 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 154/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z wykonaniem zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wesołej w Chorzelach określonych w umowie nr 190/2014/KRMG z dnia 01.10.2014r.

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-11-21    
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-11-21) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 155/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-11-26
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-11-26 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 156/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-11-28    
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-11-28 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 157/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie planu kont w ramach działania,, Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - Budowa parkingu oraz remont chodnika dla pieszych przy ul. Wesołej w Chorzelach.

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-11-28    
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-11-28 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 159/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 02 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-02    
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-02 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄDZENIE NR 160/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 04 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 06 grudnia 2014 r.

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-04
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-04 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄDZENIE NR 162/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-09  
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-09 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZARZĄDZENIE NR 163/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 10 grudnia 2014 r.

zmieniające Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 lutego 2011 roku, w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz pieczęci urzędowych stosowanych przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-10  
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-10 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 164/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysowy oraz  zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu” określonych w umowie Nr 209/2014/ROZ.BOP z dnia 05.11.2014r.


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-17
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-17 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 165/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Duczyminie oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu” określonych w umowie Nr 210/2014/ROZ.BOP z dnia 05.11.2014r.

                                                


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-17  
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-17 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 166/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ogrodzenia placu zabaw dla dzieci starszych przy ul. Wesołej w Chorzelach” zgodnie z umową 254/2014/ROZ.AJ z dnia 08.12.2014r

                                                


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-29
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-29 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 167/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

                                                

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-17  
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-17 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 168/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej przeglądu gwarancyjnego zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku po Ośrodku Zdrowia na cele administracyjne Urzędu Miasta i Gminy Chorzele"

                                               

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-29
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-29 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 169/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw handlu, działalności gospodarczej i melioracji

                                                


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-30  
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-30 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 170/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-30  
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-30 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 171/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.


Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-30
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-30) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 172/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: „Ocieplenie ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej”, określonych w umowie Nr 244/2014/KRO.MJ z dnia 13.11.2014r.

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-31
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-31) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 173/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie spisu z natury

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-31
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-31) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 174/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele    z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie spisu z natury

Typ dokumentu:    Plik pdf

Autor dokumentu:   Beata Szczepankowska              
Data utworzenia: 
2014-12-31
Udostępnił:
 

Wojciech Fronczak (2014-12-31) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
Wytworzył2014-02-14
Publikujący - Administrator BIP 2014-02-14 14:10
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-04-15 02:17
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2024r. 08:38:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.