Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

2011 rok

NUMER ZARZĄDZENIA

DOTYCZY

TREŚĆ

Zarządzenie
Nr 1/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 stycznia 2011

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 1/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-01 -03   
Krzysztof Szymaniak  (2011-01-17 09:43:21)

Zarządzenie
Nr 2/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 stycznia 2011

w sprawie powołania Komisji do przekazania stanowiska pracy do straw kontroli wewnętrznej i kadr

Zarządzenie

nr 2/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-01 -03   
Krzysztof Szymaniak  (2011-01-17 09:43:21)

Zarządzenie
Nr 3/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 stycznia 2011

w sprawie zniszczenia pieczęci imiennych pracownika do spraw kontroli wewnętrznej i kadr

Zarządzenie

nr 3/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-01 -03   
Krzysztof Szymaniak  (2011-01-17 09:43:21)

Zarządzenie
Nr 4/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 stycznia 2011

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia powierzonego pracownikowi 

Zarządzenie

nr 4/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-01 -03   
Krzysztof Szymaniak  (2011-01-17 09:43:21)

Zarządzenie
Nr 5/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 stycznia 2011

w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia rejestru umów w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 5/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-01 -03   
Krzysztof Szymaniak  (2011-01-17 09:43:21)

Zarządzenie
Nr 6/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 stycznia 2011

w sprawie wprowadzenia instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie

nr 6/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-01 -14   
Krzysztof Szymaniak  (2011-01-17 09:43:21)

Zarządzenie
Nr 7/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 stycznia 2011

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy CHorzele

Zarządzenie

nr 7/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-01 -19    
Krzysztof Szymaniak  (2011-01-28 11:22:29)

Zarządzenie
Nr 8/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 stycznia 2011

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011

Zarządzenie

nr 8/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-01 -19    
Krzysztof Szymaniak  (2011-01-28 11:22:29)

Zarządzenie
Nr 9/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
2 lutego 2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Chorzele w roku 2011

Zarządzenie

nr 9/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-02 -02    
Krzysztof Szymaniak  (2011-02-02 08:14:54)

Zarządzenie
Nr 10/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
2 lutego 2011

w sprawie ustalenia
Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie

nr 10/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-02 -02    
Krzysztof Szymaniak  (2011-02-02 08:14:54)

Zarządzenie
Nr 11/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 lutego 2011

w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, postępowania z dokumentacją spraw niezakończonych oraz powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 11/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-02 -09    
Krzysztof Szymaniak  (2011-02-17 12:04:15)

Zarządzenie
Nr 12/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
11 lutego 2011

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie

nr 12/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-01 -14    
Krzysztof Szymaniak  (2011-02-17 12:04:15)

Zarządzenie
Nr 13/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
11 lutego 2011

w sprawie pieczęci urządowych i pieczątek stosowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz pieczęci urzędowych stosowanych przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 13/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-02 -11    
Krzysztof Szymaniak  (2011-02-17 12:04:15)

Zarządzenie
Nr 14/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
11 lutego 2011

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 14/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-02 -11    
Krzysztof Szymaniak  (2011-02-17 12:04:15)

Zarządzenie
Nr 15/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
24 lutego 2011

w sprawie powołania Komisji ds. wyceny sprzętu OC przekazanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Zarządzenie

nr 15/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-02 -24
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-15 09:54:54)

Zarządzenie
Nr 16/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 marca 2011

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej projekty ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Chorzele w zakresie kultury na rok 2011

Zarządzenie

nr 16/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-03 -04     
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-15 09:54:54)

Zarządzenie
Nr 17/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
18 marca 2011

w sprawie ustalenia ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO

Zarządzenie

nr 17/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-03 -18     
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 13:23:22)

Zarządzenie
Nr 18/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
21 marca 2011

w sprawie powołania Komisji ds. kontroli jakości wykonania robót drogowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 18/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-03 -21     
Krzysztof Szymaniak  (2011-03-25 13:23:22)

Zarządzenie
Nr 19/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 marca 2011

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Zarządzenie

nr 19/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-03 -22      
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-01 10:19:14)

Zarządzenie
Nr 20/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 marca 2011

w sprawie ogłoszenia wyników ottwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Chorzele w 2011 roku

Zarządzenie

nr 20/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-03 -22      
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-01 10:19:14)

Zarządzenie
Nr 21/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 marca 2011

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010r.

Zarządzenie

nr 21/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-03 -23      
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-01 10:19:14)

Zarządzenie
Nr 22/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 marca 2011

w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Chorzele za 2010 r.

Zarządzenie

nr 22/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-03 -23
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-18 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 23/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
5 kwietnia 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 23/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -05
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-18 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 24/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
11 kwietnia 2011

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 24/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -11
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-18 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 25/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
11 kwietnia 2011

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 25/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -11
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-18 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 26/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 kwietnia 2011

zmieniające zarządzeniew sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 26/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -12
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-18 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 27/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 kwietnia 2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 27/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -12       
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-18 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 28/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 kwietnia 2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 28/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -12       
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-18 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 29/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
15 kwietnia 2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie

nr 29/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -15       
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-18 13:22:21)

Zarządzenie
Nr 30/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 kwietnia 2011

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Zarządzenie

nr 30/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -19
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-19 10:19:59)

Zarządzenie
Nr 31/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
20 kwietnia 2011

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania realizacji zamówienia pn. "Remont parkingu przy ul. Kościelnej w Chorzelach"

Zarządzenie

nr 31/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -20
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-29 10:29:14)

Zarządzenie
Nr 32/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
20 kwietnia 2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat

Zarządzenie

nr 32/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 - 20
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-29 10:29:14)

Zarządzenie
Nr 33/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
21 kwietnia 2011

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania realizacji zamówienia pn. "Budowa budynku sanitarno-szatniowego (socjalnego) przy kompleksie boisk "Moje Boisko Orlik 2012" w Chorzelach

Zarządzenie

nr 33/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -21
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-29 10:29:21)

Zarządzenie
Nr 34/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 kwietnia 2011

w sprawie informacji w wykonania budżetu gminy Chorzele za I kwartał 2011 roku

Zarządzenie

nr 34/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-04 -29
Krzysztof Szymaniak  (2011-04-29 10:29:14)

Zarządzenie
Nr 35/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
5 maja 2011

w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód na obszarach rolniczych Miasta i Gminy Chorzele spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

Zarządzenie

nr 35/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 - 05
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:45:42)

Zarządzenie
Nr 36/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
6 maja 2011

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie

nr 36/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -06
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-13 08:45:42)

Zarządzenie
Nr 37/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
13 maja 2011

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2010 rok

Zarządzenie

nr 37/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -13        
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-25 12:14:37)

Zarządzenie
Nr 38/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
13 maja 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 38/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -13        
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-25 12:14:37)

Zarządzenie
Nr 39/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
17 maja 2011

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2010r.

Zarządzenie

nr 39/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -17       
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-25 12:14:37)

Zarządzenie
Nr 40/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
20 maja 2011

w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia wykonania umów na utwardzenie dróg gminnych w mieście Chorzele

Zarządzenie

nr 40/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -20
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-25 12:14:37)

Zarządzenie
Nr 41/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
20 maja 2011

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko do spraw doradztwa, nadzoru, kontroli i kadr w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 41/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -20
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-25 12:14:37)

Zarządzenie
Nr 42/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 maja 2011

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

Zarządzenie

nr 42/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -23
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-25 12:14:37)

Zarządzenie
Nr 43/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 maja 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 43/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -23
Krzysztof Szymaniak  (2011-05-25 12:14:37)

Zarządzenie
Nr 44/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 maja 2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Zarządzenie

nr 44/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -26
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-14 12:48:42)

Zarządzenie
Nr 45/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 maja 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru robót dodatkowych związanych z wykonaniem usługi pn.: "Wyrównanie rzędnych terenu przy Szkole Podstawowej w Krukowie", określonych w umowie nr 82/2011/Or.2 z dnia 6 maja 2011.

Zarządzenie

nr 45/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -26         
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-14 12:48:42) 

Zarządzenie
Nr 46/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 maja 2011

w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej

Zarządzenie

nr 46/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -26         
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-14 12:48:42) 

Zarządzenie
Nr 47/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 maja 2011

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Zarządzenie

nr 47/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -30       
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-14 12:48:42) 

Zarządzenie
Nr 48/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 maja 2011

zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko do spraw doradztwa, nadzoru, kontroli i kadr w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 48/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-05 -30
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-14 12:48:42)

Zarządzenie
Nr 49/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
1 czerwca 2011

w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Gminę Chorzele oraz jednostki organizacyjne Gminy Chorzele i warunków odstąpienia od przetargu.

Zarządzenie

nr 49/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -01
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-14 12:48:42)

Zarządzenie
Nr 50/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 czerwca 2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zadania polegającego na budowie placu zieleńca w miejscowości Duczymin, określonych w Umowie nr: 84/11/DOR z dnia 13 maja 2011

Zarządzenie

nr 50/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -03
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-14 12:48:42)

Zarządzenie
Nr 51/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
7 czerwca 2011

w sprawie ustalenia zasad realizacji inwestycji wspólnych

Zarządzenie

nr 51/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -07        
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-14 12:48:42) 

Zarządzenie
Nr 52/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
16 czerwca 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 52/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -16
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-29 09:03:11)

Zarządzenie
Nr 53/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
17 czerwca 2011

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie

nr 53/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -17
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-29 09:03:11)

Zarządzenie
Nr 54/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
20 czerwca 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 54/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -20
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-29 09:03:11)

Zarządzenie
Nr 55/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 czerwca 2011

w sprawie wprowadzenia regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 55/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -29         
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-29 12:48:42) 

Zarządzenie
Nr 56/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 czerwca 2011

zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 56/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -29          
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-29 12:48:42) 

Zarządzenie
Nr 57/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 czerwca 2011

w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 57/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -29        
Krzysztof Szymaniak  (2011-06-29 12:48:42) 

Zarządzenie
Nr 58/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 czerwca 2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

Zarządzenie

nr 58/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -30
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-18 08:17:59)

Zarządzenie
Nr 59/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 czerwca 2011

w sprawie powołania zespołu samooceny

Zarządzenie

nr 59/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-06 -30
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-18 08:17:59) 

Zarządzenie
Nr 60/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
05 lipca 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 60/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-07 -05
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-18 08:17:59) 

Zarządzenie
Nr 61/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
07 lipca 2011

w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Chorzele"

Zarządzenie

nr 61/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-07 -07         
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-18 08:17:59)   

Zarządzenie
Nr 62/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
07 lipca 2011

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie

nr 62/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-07 -07
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-18 08:17:59) 

Zarządzenie
Nr 63/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
08 lipca 2011

w sprawie powołania komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym na terenie Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 63/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-07 -08
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-18 08:17:59) 

Zarządzenie
Nr 64/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 lipca 2011

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach regulaminu okresowej oceny pracownikow

Zarządzenie

nr 64/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-07 -12
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-18 08:17:59)

Zarządzenie
Nr 65/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 lipca 2011

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2011 rok w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 65/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-07 -12          
Krzysztof Szymaniak  (2011-07-18 08:17:59) 

Zarządzenie
Nr 66/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 lipca 2011

w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru oferty, dotyczącej wynajmu przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach lokalu pod przedszkole samorządowe

Zarządzenie

nr 66/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak  
2011-07 -19          
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-01 10:07:21) 

Zarządzenie
Nr 67/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 lipca 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 67/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-07 -19         
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-01 10:07:21) 

Zarządzenie
Nr 68/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
20 lipca 2011

w sprawie powołania komisji do spraw kontroli jakości robót drogowych

Zarządzenie

nr 68/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-07 -20
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-01 10:07:21)

Zarządzenie
Nr 69/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 lipca 2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dodatkowych związanych z wykonaniem zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym ora przyłączy kanalizacyjnych w ul. Padlewskiego (ul. Kazimierza Wielkiego) w msc. Chorzele i msc. Przątalina III etap", określonych w Umowie Nr: 99/10/Or.2 z dnia 14 września 2010 r.

Zarządzenie

nr 69/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-07 -26
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-01 10:07:21) 

Zarządzenie
Nr 70/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 lipca 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 70/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-07 -26
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-01 10:07:21) 

Zarządzenie
Nr 71/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 lipca 2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

Zarządzenie

nr 71/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-07 -26          
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-01 10:07:21)     

Zarządzenie
Nr 72/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 lipca 2011

w sprawie informacji z wykonania budżetu  gminy Chorzele za II kwartał 2011 roku

Zarządzenie

nr 72/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-07 -26
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-01 10:07:21) 

Zarządzenie
Nr 73/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 lipca 2011

w sprawie Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu

Zarządzenie

nr 73/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-07 -26
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-01 10:07:21) 

Zarządzenie
Nr 74/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 sierpnia 2011

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach 

Zarządzenie

nr 74/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -03          
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-26 12:56:59) 

Zarządzenie
Nr 75/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 sierpnia 2011

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Duczyminie 

Zarządzenie

nr 75/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -03          
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-26 12:56:59)

Zarządzenie
Nr 76/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 sierpnia 2011

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z częścią gruntu

Zarządzenie

nr 76/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -04          
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-26 12:56:59)
 

Zarządzenie
Nr 77/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 sierpnia 2011

w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie

nr 77/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -04          
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-26 12:56:59)
 

Zarządzenie
Nr 78/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 sierpnia 2011

w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO

Zarządzenie

nr 78/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -04          
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-26 12:56:59)
        

Zarządzenie
Nr 79/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 sierpnia 2011

w sprawie informacji z wykonania budżetu  gminy Chorzele za I półrocze 2011 roku

Zarządzenie

nr 79/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -19          
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-26 12:56:59)
 

Zarządzenie
Nr 80/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 sierpnia 2011

w sprawieinformacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorzele za I półrocze 2011r.

Zarządzenie

nr 80/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -19          
Krzysztof Szymaniak  (2011-08-26 12:56:59)
 

Zarządzenie
Nr 81/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 sierpnia 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 81/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -30
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-09 07:39:00) 

Zarządzenie
Nr 82/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 sierpnia 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 82/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -30           
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-09 07:39:00) 

Zarządzenie
Nr 83/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 sierpnia 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 83/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -30           
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-09 07:39:00)

Zarządzenie
Nr 84/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
01 września 2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego prac: roboty budowlane dotyczące zadania - rozbiórka ścianek działowych w budynkach Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Chorzelach polegająca na rozebraniu 67m2 ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych zppokryciem obustronnym dwuwarstwowym, uzunięcie gruzu z budynku i wywiezienie na wysypisko, wykonanie miejscowych napraw podłóg, ścian i sufitów po robotach rozbiórkowych

Zarządzenie

nr 84/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-09 -01  
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-09 07:39:00)
 

Zarządzenie
Nr 85/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
1 września 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z obiektu sportowego

Zarządzenie

nr 85/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-09 -01           
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-09 07:39:00)
 

Zarządzenie
Nr 86/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
2 września 2011

w sprawie dofinansowania Gminnych i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 86/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-08 -04           
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-09 07:39:00)
          

Zarządzenie
Nr 87/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
5 września 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 87/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-09 -05           
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-09 07:39:00)
 
 

Zarządzenie
Nr 88/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
15 września 2011

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz najemcy

Zarządzenie

nr 88/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-09 -15   
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-19 08:03:00)
 

Zarządzenie
Nr 89/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 września 2011

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie

nr 89/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-09 -19            
Krzysztof Szymaniak  (2011-09-19 08:03:00)
 
 

Zarządzenie
Nr 90/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 września 2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego związanego z wykonaniem zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i kanałem tłocznym, oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej w Chorzelach"

Zarządzenie

nr 90/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-09 -29             
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-11 08:07:54)
          

Zarządzenie
Nr 91/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 września 2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

Zarządzenie

nr 91/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-09 -30            
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-11 08:07:54)
          

Zarządzenie
Nr 92/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
7 października 2011

w sprawie zmianu uchwały budżetowej na 2011r.

Zarządzenie

nr 92/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-10
-07                   
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-11 08:07:54)
    

Zarządzenie
Nr 93/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
11 października 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 93/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-10 -11                    
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-11 08:07:54)
    

Zarządzenie
Nr 94/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 października 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 94/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-10 -14                    
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-24 14:10:01)
    

Zarządzenie
Nr 95/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 października 2011

w sprawie określenia i wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego" oraz "Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego"

Zarządzenie

nr 95/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-10 -14                    
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-24 14:10:01)
    

Zarządzenie
Nr 97/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
21 października 2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

Zarządzenie

nr 97/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-10 -21                    
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-24 14:10:01)
    

Zarządzenie
Nr 98/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
25 października 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji inwentaryzacyjnej  budynku Szkoły Podstawowej Filii w Zdziwóju Starym w związku z jej likwidacją z dniem 31 sierpnia 2011

Zarządzenie

nr 98/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-10 -25             
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-28 14:12:07)
 
 

Zarządzenie
Nr 99/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
27 października 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wykokaniem płyty nagrobnej oraz obramowania mogiły zbiorowej z granitu na cmentarzu parafialnym w Krzynowłodze Wielkiej, określonych w umowie nr: 303/11/ROZ.JC z dnia 12 września 2011 r.

Zarządzenie

nr 99/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-10 -27              
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-28 14:12:07) 
 
             

Zarządzenie
Nr 100/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
27 października 2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

Zarządzenie

nr 100/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-10 -27             
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-28 14:12:07) 
 
             

Zarządzenie
Nr 101/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
27 października 2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

Zarządzenie

nr 101/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-10
-27                     
Krzysztof Szymaniak  (2011-10-28 14:12:07) 
       

Zarządzenie
Nr 102/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 listopada 2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zadania polegającego na budowie placu zieleńca w miejscowości Krzynowłoga Wielka, określonych w Umowie nr 310/11/ROZ.KS z dnia 21 wrzreśnia 2011r.

Zarządzenie

nr 102/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -04                      
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-14 13:04:22)
    

Zarządzenie
Nr 103/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
7 listopada 2011

zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie

nr 103/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-11 -07                      
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-14 13:04:22)
       

Zarządzenie
Nr 104/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 listopada 2011

w sprawie powołania komisji ds. oszacowania jakości wykonanych robót na terenie Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 104/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -09                      
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-14 13:04:22)
       

Zarządzenie
Nr 105/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
10 listopada 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 105/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-11 -10                      
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-14 13:04:22)
       

Zarządzenie
Nr 106/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
15 listopada 2011

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 i projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020

Zarządzenie

nr 106/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepakowska
2011-11 -15                      
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
       

Zarządzenie
Nr 107/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
15 listopada 2011

w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji (zezłomowania) zamortyzowanych zbiorników ciśnieniowych - hydroforów oraz armatury wodociągowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Chorzelach

Zarządzenie

nr 107/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -15                      
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
    

Zarządzenie
Nr 108/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
15 listopada 2011

w sprawie powołania komisji ds. oszacowania jakości wykonanych robót na terenie Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 108/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -15                      
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
       

Zarządzenie
Nr 109/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
17 listopada 2011

w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 109/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -17                      
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
      

Zarządzenie
Nr 110/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
18 listopada 2011

zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 110/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -18              
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
 
   

Zarządzenie
Nr 111/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 listopada 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót budowlanych związanych z zadaniem p.n.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary"

Zarządzenie

nr 111/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -22               
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41) 
  
                  

Zarządzenie
Nr 112/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 listopada 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związaych z zadaniem p.n.: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w części budynku po ośrodku zdrowia przeznaczonego na cele administracyjne Urzędu Miasta i Gminy Chorzele"

Zarządzenie

nr 112/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -23              
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
  
                  

Zarządzenie
Nr 113/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 listopada 2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu.

Zarządzenie

nr 113/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11
-23                       
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41) 
           

Zarządzenie
Nr 114/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
25 listopada 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z inwestycją "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krukowo" realizowaną w ramach projektu "Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duczyminie wraz z budową sali gimnastycznej" współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-20113 Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju Kapitału Ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.

Zarządzenie

nr 114/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -25                        
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
       

Zarządzenie
Nr 115/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
25 listopada 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót objętych zamówieniem "Wykonanie prac związanych z robotami budowlanymi dotyczącymi zmiany lokalizacji pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz uzupełnienie instalacji hydrantowej i technologii kotłowni"

Zarządzenie

nr 115/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11
-25                        
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
           

Zarządzenie
Nr 116/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
28 listopada 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu umowy nr: 75/RW/RM-II/D-1108/11 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 29 czerwca 2011r.

Zarządzenie

nr 116/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -28                       
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
       

Zarządzenie
Nr 117/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
28 listopada 2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

nr 117/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -28                        
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
       

Zarządzenie
Nr 118/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 listopada 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do działek o nr 1016 i 1015 w Chorzelach, ul. Ogrodowa

Zarządzenie

nr 118/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -29                        
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
      

Zarządzenie
Nr 119/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 listopada 2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

Zarządzenie

nr 119/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -30               
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41)
 
   

Zarządzenie
Nr 120/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 listopada 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru  robót związanych z wykonaniem remontu zatok parkingowych i chodników przy Placu Kościuszki w m. Chorzele określonych w umowie Nr: 324/11/ROZ.KS z dnia 29 września 2011

Zarządzenie

nr 120/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-11 -30                
Krzysztof Szymaniak  (2011-11-30 13:36:41) 
  
                  

Zarządzenie
Nr 121/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
2 grudnia 2011

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi

Zarządzenie

nr 121/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12 -02               
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-12 13:32:22)
  
                  

Zarządzenie
Nr 122/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
2 grudnia 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 05.11.2011r. w sprawie wykonania przepisów o ochronie danych osobowych

Zarządzenie

nr 122/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12
-02                         
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-12 13:32:22) 
               

Zarządzenie
Nr 123/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
2 grudnia 2011

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw utrzymania i nadzoru dróg gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 123/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12 -02                          
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-12 13:32:22)
           

Zarządzenie
Nr 124/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
5 grudnia 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem remontu chodnika przy Placu Kościuszki oraz ułożenia kostki brukowej-płukanej-sztuczny granit wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w m. Chorzele określonych w umowie nr: 372/11/ROZ.JC z dnia 29 listopada 2011r.

Zarządzenie

nr 124/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Jacek Tomczak
2011-12
-05                          
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-12 13:32:22)
               

Zarządzenie
Nr 125/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
6 grudnia 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem drogi gminnej o nr ewidencyjnym 25 w m. Mącice, gm. Chorzele określonych w Umowie nr 369/ROZ.MN/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

Zarządzenie

nr 125/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12 -06                         
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-12 13:32:22)

Zarządzenie
Nr 126/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 grudnia 2011

w sprawie zmiany formy wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 126/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12
-09                           
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-12 13:32:22) 
               

Zarządzenie
Nr 127/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
16 grudnia 2011

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie

nr 127/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12 -16                            
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 13:01:05)
           

Zarządzenie
Nr 128/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
16 grudnia 2011

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie

nr 128/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12
-16                            
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 13:01:05)
                   

Zarządzenie
Nr 129/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 grudnia 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru robót objętych zamówieniem "Wykonanie robót związanych ze zmianą rzędnych terenu przy Zespole Szkół w Duczyminie", określonych w umowie na roboty dodatkowe nr.:370/2011/ROZ.AS z dnia 29 listopada 2011r.

Zarządzenie

nr 129/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12 -19                           
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-21 13:01:05)

Zarządzenie
Nr 130/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
20 grudnia 2011

w sprawiezmiany uchwały budżetowej na 2011r.

Zarządzenie

nr 130/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12 -20                            
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-23 14:12:58)
           

Zarządzenie
Nr 131/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
20 grudnia 2011

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z częścią gruntu

Zarządzenie

nr 131/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12
-20                            
Krzysztof Szymaniak  (2011-12-23 14:12:58)
                   

Zarządzenie
Nr 132/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
29 grudnia 2011

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z inwestycją " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chorzelach" realizowaną w ramach projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnychw ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  

Zarządzenie

nr 132/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12 -29                           
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-05 09:39:42)

Zarządzenie
Nr 133/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 grudnia 2011

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 133/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12
-30                             
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-05 09:39:42) 
                   

Zarządzenie
Nr 134/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 grudnia 2011

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 134/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12 -30                              
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-05 09:39:42)
               

Zarządzenie
Nr 135/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 grudnia 2011

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 135/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12
-30                              
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-05 09:39:42)
                       

Zarządzenie
Nr 136/2011
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 grudnia 2011

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

Zarządzenie

nr 136/2011

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Beata Szczepankowska
2011-12 -30                             
Krzysztof Szymaniak  (2012-01-05 09:39:42)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2011-01-17
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2011-01-17 09:33
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2012-01-05 10:23
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 22:17:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.