Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie Nr 67/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 22.02 KB
Załącznik nr 1 Plik xls 16.70 KB
Załącznik nr 2 Plik xls 21.21 KB
Załącznik nr 3 Plik xls 11.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-04-26
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-04-28 09:27
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-04-30 09:21

Z a r z ą d z e n i e  Nr 68/2021

 Burmistrza Miasta i Gminy C h o r z e l e

     z dnia 22 kwietnia 2021 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-04-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-22 08:21
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-23 08:13

Zarządzenie Nr 65/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 21.52 KB
Załącznik nr 1 Plik xls 24.15 KB
Załącznik nr 2 Plik xls 60.91 KB
Załącznik nr 3 Plik xls 10.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-04-20
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-04-20 13:06
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-22 13:06

Z a r z ą d z e n i e  Nr 66/2021

 Burmistrza Miasta i Gminy C h o r z e l e

  z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-04-20
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-20 13:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-22 13:06

Zarządzenie Nr 60/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 21.78 KB
Załącznik nr 1 Plik xls 10.35 KB
Załącznik nr 2 Plik xls 6.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-04-06
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-04-06 11:44
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-04-06 11:39
ZARZĄDZENIE NR 57/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 30 marca 2021 r.
 
w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego ,,Bezpieczne Stanowisko Komputerowe (BSK)'' przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE''

Załączniki:

Zarządzenie nr 57/2021 Plik doc 17.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-04-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-01 12:07
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-01 11:59
ZARZĄDZENIE NR 58/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 30  marca 2021 r.
 
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Załączniki:

Zarządzenie nr 58/2021 Plik doc 17.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-04-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-01 12:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-01 12:01

Zarządzenie Nr 49/2021

        Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
          z dnia 24 marca 2021 roku 
                                                                 
        w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 21.76 KB
Załącznik nr 1 Plik xls 9.27 KB
Załącznik nr 2 Plik xls 6.93 KB
Załącznik nr 3 Plik xls 10.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-03-29
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-03-29 15:09
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-03-29 15:06

ZARZĄDZENIE NR 53/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 26 marca  2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chorzele w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

OGŁOSZENIE. Plik doc 21.32 KB
ZARZĄDZENIE NR 53. Plik doc 17.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-03-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-26 12:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-26 12:07

Z a r z ą d z e n i e  Nr 50/2021 

Burmistrza Miasta i Gmina
C h o r z e l e

     z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-03-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-24 08:28
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-26 08:19
ZARZĄDZENIE Nr 38/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i  Gminy Chorzele

Załączniki:

Zarządzenie 38/2021 Plik doc 16.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-26 13:27
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-08 13:19

Z a r z ą d z e n i e  Nr 37/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
 C h o r z e l e
  z dnia 26 lutego 2021 r.


Załączniki:

zal 2 zlec Plik xls 23.51 KB
zal.1 zlec Plik xls 29.59 KB
zarządzenie 37 z dnia 26.02.2021 Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-26 15:41
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-08 15:32

Zarządzenie Nr 36/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 26 lutego 2021 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 21.75 KB
Załącznik nr 2 Plik xls 72.38 KB
Załącznik nr 1 Plik xls 17.77 KB
Załącznik nr 3 Plik xls 45.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-26
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-02-26 09:07
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-08 15:29

Zarządzenie  Nr 34/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 23 lutego 2021 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021

 

Załączniki:

zal. 1 Plik xls 29.57 KB
zal.2 Plik xls 23.46 KB
zal.3 Plik xls 36.66 KB
Zarzadzenie Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-23 12:24
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-25 12:17

Zarządzenie Nr 31/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 luty 2021 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 21.65 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 82.37 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 99.18 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 89.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-22
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-02-22 12:35
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-25 12:18
ZARZĄDZENIE NR 29/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 08 lutego 2021r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.

Załączniki:

Zarządzenie 29/2021 Plik doc 17.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-08 14:27
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-08 14:19
ZARZĄDZENIE NR 16/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 26 stycznia 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.

Załączniki:

Zarządzenie 16/2021 Plik doc 16.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-26 13:19
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-26 13:25
     Zarządzenie nr  14/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 25 stycznia 2021 r.
 
 
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Chorzele na lata 2021-2034

Załączniki:

WPF Zarządzenie. Plik doc 22.05 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 204.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-25 13:50
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-25 13:43
Zarządzenie nr  10/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 15 stycznia 2021 r.
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele w roku szkolnym 2021/2022

Załączniki:

Zarządzenie nr 10/2021 Plik doc 18.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-15
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-15 12:41
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-19 12:33

Zarządzenie Nr 2/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 05 stycznia 2021 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 20.22 KB
Załącznik nr 1 Plik xls 10.23 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-11
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-01-11 10:08
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2021-01-12 10:07
 ZARZĄDZENIE Nr  7 / 2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 8 stycznia 2021r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-08 13:37
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-08 13:29
ZARZĄDZENIE NR 6/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 08 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chorzele środków na różne formy doskonalenia zawodowego

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 26.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-08 09:10
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-08 09:02
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 23 października 2021r. 08:21:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.