Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie nr 87/2023

Zarządzenie Nr 87/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2023r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
§1
Na podstawie art.7 ust 1 pkt. 19 i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), uchwały Nr 291/XL/21  Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023r.
zarządza się, co następuje:
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chorzele w roku 2023
w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz stronie internetowej - www.chorzele.pl.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Promocji Miasta i Gminy Chorzele.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Podpisano
Burmistrz
mgr Beata Szczepankowska    
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie. Plik doc 31.44 KB
Zarządzenie Nr 87. Plik doc 17.30 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-03-28 12:03
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-03-28 12:05
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 28 maja 2023r. 08:33:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.