Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie Nr 343/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2023 r. w kwocie  35 334,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 77 899 143,17 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          57 048 223,76 zł
- wydatki majątkowe     20 850 919,41 zł.
 
§ 3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.65 KB
zał nr 1 Plik pdf 124.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-01-03
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-03 12:38
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-03 12:39

Zarządzenie Nr 335/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 10 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 70 174 994,73 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        56 687 424,54 zł
- dochody majątkowe   13 487 570,19 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  10 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 86 102 600,52 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          58 677 203,70 zł
- wydatki majątkowe     27 425 396,82 zł.
§ 4
Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 7 000,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 9 949 793,83 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.53 KB
zal nr 2 Plik pdf 128.22 KB
zal nr 3 Plik pdf 117.10 KB
zał nr 1 Plik pdf 117.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-21 14:48
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-21 14:49

Zarządzenie Nr 325/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 19 464,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 70 164 072,73 zł,
w tym:
- dochody bieżące        56 676 502,54 zł
- dochody majątkowe   13 487 570,19 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  19 464,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 86 091 678,52 zł,
w tym:
- wydatki bieżące          58 666 281,70 zł
- wydatki majątkowe     27 425 396,82 zł.
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 30.52 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 133.64 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 119.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-14 13:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-14 13:10

Zarządzenie Nr 317/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1

W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 35 575,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 69 601 366,63 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        56 113 796,44 zł
- dochody majątkowe   13 487 570,19 zł.
 
§ 3

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  35 575,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 85 528 972,42 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          58 103 575,60 zł
- wydatki majątkowe     27 425 396,82 zł.
 
§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.79 KB
zal 1 Plik pdf 115.85 KB
zal 2 Plik pdf 127.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-01
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-01 12:07
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-27 07:52

Zarządzenie Nr 316/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 32 522,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 69 636 941,63 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        56 149 371,44 zł
- dochody majątkowe   13 487 570,19 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  32 522,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 85 564 547,42 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          58 139 150,60 zł
- wydatki majątkowe     27 425 396,82 zł.
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.32 KB
zal 2 Plik pdf 119.46 KB
zal. 1 Plik pdf 117.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-30
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-30 07:36
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-27 07:54
Zarządzenie nr 314/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 listopada 2023 r.
 
w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki DAEWOO MOTOR POLSKA model LUBLIN II 3324 i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j.) zarządzam, co następuje:
§1.
Sprzedaż mienia ruchomego – używanego specjalnego samochodu pożarniczego marki  DAEWOO MOTOR POLSKA model LUBLIN II 3324 , rok produkcji 1998, o numerze rejestracyjnym WPZ 30 AP, nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenie.
§ 2.
Tryb i zasady przeprowadzania przetargu określa Regulamin przetargu, organizację i tryb działania Komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .
§ 3.
Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie
1. Łukasz Roman- przewodniczący
2. Andrzej Goździewski- członek
3. Anna Paras- członek
§4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  w Chorzelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.chorzele.pl/
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Chorzele ds. zarządzania nieruchomościami.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Sprzedaż samochodu-3. Plik doc 26.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-28
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-28 10:14
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-27 07:56

Zarządzenie Nr 311/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 14 963,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 69 484 450,63 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        55 996 880,44 zł
- dochody majątkowe   13 487 570,19 zł.
§ 3
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 14 963,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 85 412 056,42 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          57 984 159,60 zł
- wydatki majątkowe     27 427 896,82 zł.
§ 4
Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 21 557,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 9 949 718,83 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.66 KB
zal 1 Plik pdf 119.18 KB
zal 3. Plik xls 11.55 KB
zal nr 2 Plik pdf 121.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-23
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-23 12:28
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-27 07:58

Zarządzenie Nr 303/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 144 242,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 69 499 413,69 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        56 011 843,50 zł
- dochody majątkowe   13 487 570,19 zł.
§ 3
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  144 242,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 85 427 019,48 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          57 999 122,66 zł
- wydatki majątkowe     27 427 896,82 zł.
§ 4
Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 144 691,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 9 971 275,89 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.52 KB
zal nr 2 Plik pdf 135.51 KB
zał nr 1 Plik pdf 120.62 KB
zał nr 3. Plik xls 12.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-16
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-16 13:20
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-27 08:01
Zarządzenie Nr 301/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 listopada 2023 r.
 
 
w sprawie projektu  uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2037
 
 
Na podstawie art.230 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)
      
             Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Przedkłada się projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia Radzie Miejskiej w Chorzelach.
 
§ 2
 
Projekt, o którym mowa w § 1, przesyła się w formie dokumentu elektronicznego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Projekt WPF na 2024 r Plik pdf 7.08 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-15
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-15 13:58
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-15 14:02

Zarządzenie Nr  302/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 listopada 2023 r.
 
 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024
 
 
Na podstawie art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza co następuje:
 
 
§ 1
 
Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
 
    § 2
 
Projekt, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Chorzelach.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-15
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-15 14:10
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-15 14:13

 
ZARZĄDZENIE NR 300/2023
 
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 10 listopada  2023 r.
 
w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach za święto przypadające w sobotę
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustalam dzień 22 grudnia  2023 roku (piątek) jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
 
§ 3.
 
Zarządzenie podlega podaniu do ogólnej wiadomości mieszkańców i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-10
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-10 10:40
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-10 10:42
Zarządzenie Nr 202/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 21 lipca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Chorzele
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 5a, 5aa, 5ab i art. 9u ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
§ 2.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez upoważniony Zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach posiadających imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
§ 3.
Kontrola obejmować będzie w szczególności:
  1. stwierdzenie posiadania przez właściciela nieruchomości umowy zawartej z 
    gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  2. sprawdzenie posiadania dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi tj. rachunków, faktur VAT, paragonów.
§ 4.
Powołuje się Zespół do spraw przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Chorzele, w którego skład wchodzą:
1) Monika Chmielewska,
2) Dariusz Licki,
3) Aneta Jeziorek,
4) Izabela Purzycka,
5) Justyna Dąbrowska,
6) Anna Szlaga.
§ 5.
Zespół, o którym mowa w § 4 pracuje w składzie co najmniej dwuosobowym. Osoby powołane w Zespole są upoważnione i mają prawo wstępu na posesję oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelakich danych mających związek z problematyką kontroli.
§ 6.
Ustala się wzory dokumentów:
  1. wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. wzór protokołu kontroli dokumentów przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
  3. wzór protokołu kontroli przeprowadzonej poza siedzibą Urzędu Miasta i Gminy na nieruchomościach, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia
 
§ 7.
Plan kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 9.
Zarządzenie wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-06
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-11-06 08:27
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-11-06 08:44

Zarządzenie Nr 290/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
            Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  2 607,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 69 643 655,90 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        56 156 085,71 zł
- dochody majątkowe   13 487 570,19 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  2 607,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 85 571 261,69 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          58 143 364,87 zł
- wydatki majątkowe     27 427 896,82 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 2 607,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą    10 115 966,89 zł.     
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.63 KB
zal.1 Plik pdf 118.17 KB
zal.2 Plik pdf 124.93 KB
zal.3. Plik xls 11.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-02
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-02 12:09
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-27 08:04
 
ZARZĄDZENIE Nr 292 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 31 października 2023 r.
 
w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania                w użyczenie
           
            Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), zarządza się co następuje:
 
§ 1.
Oddać w użyczenie, na okres do 3 lat, części działki nr 193/12 o pow. 0,00930 ha, położonej w miejscowości Krukowo, obręb 0020 Krukowo stanowiącej własność Gminy Chorzele wraz z garażem murowanym stanowiącym część budynku świetlicy oraz garażem blaszanym, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu prowadzi księgę wieczystą o Nr OS1P/00008387/4.
 
§ 2.
Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
 
§ 3.
Wykaz o którym mowa w § 2 zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-31 10:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-31 10:12

Zarządzenie Nr 284/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 13 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 69 583 874,15 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        56 130 001,96 zł
- dochody majątkowe   13 453 872,19 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  13 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 85 511 479,94 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          57 894 281,12 zł
- wydatki majątkowe     27 617 198,82 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 6 987,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 10 113 359,76 zł.     
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.89 KB
zal.1 Plik pdf 119.27 KB
zal.2 Plik pdf 126.46 KB
zal.3. Plik xls 12.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-25
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-25 12:35
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-27 08:08

Z a r z ą d z e n i e  Nr 285/2023

Burmistrza Miasta i Gminy

  C h o r z e l e

                                                                               z dnia 24 października 2023 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270),  

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikami:
  • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
  • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – Urząd Miasta i Gminy,
  • Nr 3 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – Ośrodek Pomocy Społecznej
                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

zal. nr 1 Plik pdf 124.91 KB
zal. nr 2 Plik pdf 123.57 KB
zal.nr 3 Plik pdf 119.12 KB
zarządzenie. Plik doc 19.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-25
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-25 12:50
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-25 13:04
Zarządzenie Nr 281/2023

Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 18 października 2023 r.
 
 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele
za III kwartał 2023 roku
 
 
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zmn.),
 
zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Chorzele za III kwartał      2023 r. oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Informacja za III kwartał Plik doc 21.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-18
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-18 13:42
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-18 13:47

Zarządzenie Nr 274/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 11 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  1 556 258,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 69 570 505,15 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        56 116 632,96 zł
- dochody majątkowe   13 453 872,19 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  1 556 258,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 85 498 110,94 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          57 880 912,12 zł
- wydatki majątkowe     27 617 198,82 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 527 208,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą    10 106 372,76 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.96 KB
zal nr 1 Plik pdf 123.10 KB
zal nr 3. Plik xls 13.19 KB
zał nr 2 Plik pdf 129.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-17 08:24
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-17 08:26

Zarządzenie Nr 268/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 06 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  212 629,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 68 014 246,69 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        54 560 374,50 zł
- dochody majątkowe   13 453 872,19 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 212 629,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 83 941 852,48 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          56 324 653,66 zł
- wydatki majątkowe     27 617 198,82 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 41 662,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą    8 579 164,30 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.36 KB
zal nr 2 Plik pdf 129.59 KB
zał nr 1 Plik pdf 119.88 KB
zał nr 3. Plik xls 12.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-10 14:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-11 08:17

Zarządzenie Nr 252/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 07 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 344 081,09 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 908 230,48 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 271 686,88 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 167 488,06 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą    8 537 393,24 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

zarządzenie Plik doc 29.29 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 118.59 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 103.89 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 128.80 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-13
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-13 07:59
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-11-08 14:42

Zarządzenie Nr 248/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 01 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  25 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 343 260,09 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 907 409,48 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 25 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 270 865,88 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 166 667,06 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 25 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą    8 536 704,24 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 

Załączniki:

zarządzenie Plik doc 28.26 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 116.00 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 114.83 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 105.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-05 10:47
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-05 10:51

Zarządzenie Nr 229/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  81 763,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 317 817,09 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 881 966,48 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 81 763,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 245 422,88 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 141 224,06 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 38 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 511 261,24 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

zarządzenie Plik doc 29.49 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 119.61 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 112.47 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 124.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-04
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-04 10:14
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-05 10:19

Zarządzenie Nr 225/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  5 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 236 053,40 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 800 202,79 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 5 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 163 659,19 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 059 460,37 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 472 886,24 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.47 KB
zał nr 1 Plik pdf 118.39 KB
zał nr 2 Plik pdf 119.12 KB
zał nr 3. Plik xls 11.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-25
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-25 10:04
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-25 10:06
Zarządzenie Nr 223/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 21 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 5 976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 230 451,40 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 794 600,79 zł
- dochody majątkowe   13 435 850,61 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 5 976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 158 057,19 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          55 053 858,37 zł
- wydatki majątkowe     27 104 198,82 zł.
 
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 14.92 KB
zał nr 1 Plik pdf 116.46 KB
zał nr 2 Plik pdf 117.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-22
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-22 09:47
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-22 09:48
Zarządzenie Nr 211/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 6 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 923 436,53 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 531 612,89 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 6 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 851 042,32 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 946 533,02 zł
- wydatki majątkowe     26 904 509,30 zł.
 
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 15.18 KB
zal.1 Plik pdf 115.88 KB
zal.2 Plik pdf 121.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-01 07:34
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-01 07:37

Zarządzenie Nr 206/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 917 420,53 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 525 596,89 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 845 026,32 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 940 517,02 zł
- wydatki majątkowe     26 904 509,30 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 472 538,24 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.36 KB
zal 2 Plik pdf 118.78 KB
zal 3. Plik xls 11.07 KB
zal.1 Plik pdf 116.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-26
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-26 09:55
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-26 09:57
Zarządzenie Nr 203/2023
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 24 lipca 2023 r.
 
 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele
 za II kwartał 2023 roku
 
          
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zmn.),
 
zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Chorzele za II kwartał      2023 r. oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarzadzenie 203. Plik doc 21.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-24 14:34
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-24 14:37

Zarządzenie Nr 194/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  8 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 917 252,53 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 525 428,89 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
 
§ 3
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 8 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 844 858,32 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 940 349,02 zł
- wydatki majątkowe     26 904 509,30 zł.
 
§ 4
 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.87 KB
zal. 1 Plik pdf 116.33 KB
zal. nr 2 Plik pdf 131.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-21 08:07
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-21 08:10
ZARZĄDZENIE Nr  191 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 13 lipca 2023 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia oraz użyczenia
           
            Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40),  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), zarządza co następuje :
§ 1.
1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, której szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, której szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykazy o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-13
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-14 07:43

Zarządzenie Nr 186/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 07 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  47 535,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 65 908 692,53 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 516 868,89 zł
- dochody majątkowe   13 391 823,64 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 47 535,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 836 298,32 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 931 789,02 zł
- wydatki majątkowe     26 904 509,30 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 46 696,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 472 370,24 zł.
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.25 KB
nr 3. Plik xls 11.54 KB
zal 1 Plik pdf 117.27 KB
zal 2 Plik pdf 117.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-07
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-11 11:45
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-11 11:48
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 21:15:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.